دو جوان ایلامی هنگام شنا در سد "داجیوند" غرق شدند.

دو جوان ايلامي روز يكشنبه هنگام شنا در سد خاكي "داجيوند" غرق شدند.

در اين حادثه "علي ع" ‪ ۱۸‬ساله در حال شناكردن در اين سد به علت نا- آشنايي با فن شنا غرق شد.

در پي وقوع اين حادثه برادر او به نام "فرشاد" كه شاهد غرق شدن علي بود براي نجات او به آب زد كه وي نيز به علت ناآشنايي با فنون شنا غرق شد.

جسد اين دو برادر پس از ساعتي با كمك اهالي مجاور سد از آب بيرون آورده شد.

سد خاكي "داجيوند" واقع در بخش "هليلان" شهرستان شيروان چرداول در ‪۱۰۰‬ كيلومتري ايلام قرار دارد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال