جزئیات جلسه استیضاح شهردار ایلام

سه شنبه شب گذشته جلسه استيضاح شهردار ايلام با حضور اعضاي شوراي شهر، شهردار، جمعي از شهرداران محله و مدرسه و خبرنگاران رسانه هاي گروهي در محل شوراي اسلامي شهر ايلام برگزار شد. گفتني است در ابتداي جلسه بعضي از اعضاي شورا مخالف حضور شهروندان و خبرنگاران در جلسه بودند كه با وساطت ديگر اعضا اين مشكل حل شد.

 

در ابتداي اين جلسه آقايان لطيف صادقي، حميد فيض اللهي و رستم الفتي بعنوان طراحان استيضاح موارد مورد سوال خودرا در 26 بند قرائت كردند كه از مهم ترين سوالات مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 

v  وضعيت ميدان ارغوان و زمينهاي اطراف آن

v  عدم كارايي شركت حفاظت گستر

v  قطع صبحانه كارگران

v  وضعيت مسكن كاركنان شهرداري

v  عدم اجراي طرح تعريض خيابان آيت الله حيدري

v  اشرافيت بعضي از ساختمانها و عدم جلوگيري شهرداري

v  تعلل در فضاي سبز پارك شقايق

v  ساخت و ساز غير مجاز در اطراف ميدان قرآن

v  تعديل و اخراج كاركنان شهرداري

v  برگزاري 26 مورد مناقصه بدون كار كارشناسي

v  وضعيت دكه هاي چتري

v  عدم پيش بيني مكان هاي لازم براي نصب پوستر

v  آسفالت كامل خيابان پاسداران به جاي لكه گيري.

 

پس از قرائت موارد استيضاح كه حدود 45 دقيقه طول كشيد رئيس شوراي شهر ايلام 45 دقيقه به شهردار جهت پاسخگويي فرصت داد كه شهردار به تمامي موارد پاسخ هاي لازم را ارائه كرد. در حالي كه چند دقيقه اي به ساعت 12 شب مانده بود اعضاي شورا با خروج شهردار، شهروندان و خبرنگاران اقدام به راي گيري كردند. حدود يكساعت پس از جلسه تعداي از اعضاي شورا از جلسه خارج و اقدام به آبستراكسيون كردند و عملا خواهان مسكوت ماندن راي گيري شدند. پس از پايان جلسه دوم آقاي طارق بهادري رئيس شوراي شهر ايلام در گفتگو با خبرنگار ايلام امروز مسكوت گذاشتن راي گيري را فاقد مبناي قانوني دانست و گفت: پس از استماع سخنان بايستي راي گيري انجام مي گرفت و عدم راي گيري غير قانوني است.

گفتني است صبح روز چهارشنبه رئيس و اعضاي موافق شهردار طي نامه اي به فرماندار حكم به ابقاي شهردار ايلام دادند.

براي استيضاح شهردار به 5 راي موافق استيضاح از 7 راي نياز است كه تنها 3 نفر از اعضا موافق استيضاح بودند.

ايلام امروز بر اين باور است كه اعضاي شورا مي بايست به جاي درگير كردن خود با مسائل خرد و جزيي، نيروي خويش را جهت گرفتن بودجه از دولت و وزارت كشور و عمران و آباداني شهر ايلام مصروف كنند تا شهر از وضعيت كنوني خود خارج شود و اين مهم دست يافتني نيست مگر با همدلي شورا، شهرداري و كمك مردم.

اميد است بعضي از اعضاي شورا به جاي منافع ايلي و فاميلي مصالح شهر و عمران و آباداني شهر افسرده و عقب مانده ايلام را بيش از پيش در نظر بگيرند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز