کمبود اعتبار اجرای طرح تفصیلی شهر را با مشکل مواجه کرده است؛ برای توسعه استان هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار می‌خواهیم.

كمبود اعتبار براي خريد اراضي از مالكان خصوصي و متناسب نبودن با انتظارات، امكانات و فرهنگ عمومي از مشكلات عمده‌ اجراي طرح تفصيلي شهر ايلام است.

مهندس حبيب‌الله چاغروندي، عضو شوراي شهر ايلام با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: ناهماهنگي در تصويب طرح تفصيلي شهر ايلام و عدم مشورت با كارشناسان شهرداري و مصوب كردن آن از سوي سازمان مسكن و شهر سازي باعث شده ساخت و سازهاي غيرمجاز رونق بگيرد.

وي با اشاره به ناديده گرفته شدن معيارهاي شهر در اين طرح افزود: شهرداري تنها نقش مجري اين طرح را دارد و به دليل نبود اعتبار براي اجرا، موجبات نارضايتي مردم و پايمال شدن حقوق مالكان اراضي فراهم آمده و اينها همه به دليل جامع نبودن طرح است.

چاغروندي نبود زيرساخت‌هاي مناسب شهري و نبود كارخانجات توليدي، امكانات و شاخص‌هاي رشد زندگي، بيكاري و فقر و مهاجرت را از جمله مشكلات كنوني ايلام برشمرد و اضافه كرد: خالي بودن استان از نخبگان متخصصان و عدم رويكرد سرمايه‌گذاري به سرمايه‌گذاري در ايلام دو فاكتور عمده‌ توسعه نيافتگي ايلام هستند.

وي در پايان گفت: براي رهايي از اين وضعيت و تبديل شدن به يك استان متوسط از نظر توسعه‌يافتگي نيازمند هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار هستيم.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز