مدیرعامل سیمان ایلام خبر داد: بخش عمده ای از سیمان کشور قاچاق می شود .

دست هايي در صنعت سيمان وجود دارد كه بخش عمده اي از توزيع داخل را به صورت قاچاق صادر مي كنند.
مرتضي لطفي مديرعامل سيمان ايلام، در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري موج، با بيان اين مطلب افزود: با توجه به آمار و ارقام، عمده بخش صادرات صنعت سيمان از مجاري غير قانوني و از سوي كارخانجات صورت نمي گيرد چرا كه ميزان صادرات كارخانجات در دفاتر آنها موجود است.
وي اظهار داشت: تنگاي عمده امروز كارخانجات سيمان، به خصوص كارخانجاتي كه در جوار كشورهايي با بازار مناسب جذب سيمان هستند، نبود صادرات است.
لطفي با توجه به اينكه امروز زمينه صادرات خوبي براي صنعت سيمان فراهم است، اظهار داشت: متاسفانه اين شرايط مصادف شده با زمانيكه مصرف داخل قابل توجه است و هرگونه اقدام در عرصه صادرات مي تواند نياز بازار داخلي را با تنگنا مواجه كند.
لطفي تاكيد كرد: چنانچه محدوديتهاي را كه دولت در عصه صادرات ايجاد كرده است بردارد به عنوان نمونه فقط ما مي توانيم كل سيمان ايلام را به بازار عراق صادر كنيم.
مديرعامل سيمان ايلام به مسئولان دولتي توصيه كرد: با برنامه ريزي و نظارت جدي براي جلوگيري از قاچاق سيمان و از دست دادن بازار كشورهاي همسايه شرايطي را ايجاد كنند كه كارخانجات سيمان نزديك عراق و افغانستان بتوانند، محصولات خود را صادر كنند.
وي علت حفظ بازار كشورهاي همسايه را به دليل تجربه از دست دادن بسياري از بازارها در گذشته و در اثر بي تدبيري و بي برنامگي دولت دانست و اذعان داشت: سيمان ايلام نه از باب انتفاع مايل به صادرات است بلكه دليل اين كار حفظ بازار عراق و خالي نكردن ميدان صادرات به نفع كشورهايي مانند تركيه، كويت و چين است.
لطفي در پايان صادرات سيمان ايلام در پنج ماهه ابتداي سال مالي 50 هزار تن دانست و اضافه كرد: هم اكنون سيمان ايلام مشتريان اروپايي از كشورهاي انگليس و فرانسه دارد كه به دليل معذوريت و محدوديتهاي موجود قادر به صادرات نيستيم.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -6روز