کاراته کاهای ایلامی در سوئد چهار مدال طلا کسب کردند.

چهار کاراته کای ایلامی که به همراه تیم ملی کاراته به مسابقات جهانی سوئد اعزام شدند موفق به کسب چهار مدال طلا شدند. این افراد به نامهای آقایان "خدمتی " ، "نوریان " ، " پور شیب " و " محمد زاده "که در اوزان 50تا 86کیلوگرم در این مسابقات شرکت کرده بودند موفق به کسب چهار مدال طلا شدند . لازم به ذکر است در در این دوره از مسابقات 800 کاراته کا از 25کشور جهان حضور داشتند که 11 و 12 تیرماه جاری در سوئد با هم به رقابت پرداختند. گفتنی است تیم ملی کاراته کشورمان در این مسابقات مقام اول را احراز کرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز