آیین دوستی به کدورت چندین ساله روستای پنج مزرعه در ایلام پایان داد.

با برگزاري آيين دوستي روز يكشنبه در شهرستان شيروان چرداول از توابع ايلام كدورت شش ساله اهالي روستاي پنج مزرعه پايان گرفت . در اين آيين كه با حضور فرماندار شيروان چرداول و جمعي از ريش سفيدان اين روستا انجام شد حاضران با پايان دادن به دشمنيهاي قومي خود طي سالهاي گذشته با مراسم روبوسي با هم صلح كردند. فرماندار شيروان چرداول با اشاره به صميمت و سادگي افراد روستايي گفت : جايگاه دوستي و مودت و همبستگي در طول سالهاي متمادي در بين روستاييان از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است . "حبيب الله دارابي " افزود: كينه و دشمني علاوه بر ايجاد تفرقه و نفرت در بين اهالي باعث ايجاد مشكلات عديده اي براي خانواده هاي مختلف مي شود كه تنها راه پايان دادن به ايم مسايل صلح و دوستي است . وي در پايان اين ايين از ريش سفيدان و بزرگان اين روستا به خاطر پادرمياني تقدير و تشكر كرد. اهالي روستاي پنج مزرعه پيروان چرداول شش سال قبل بر سر آب منطقه با هم درگير شدند . تكواندو كاران نوجوان ايلامي قهرمان تكوندو استان شدند تيم تكواندو نوجوانان شهرستان ايلام با غلبه بر رقباي خود مقام قهرماني تكوا ندو استان را كسب كرد. اين دوره از مسابقات با حضور تيمهايي از هفت شهرستان استان برگزار شد كه در پايان اين مسابقات تيم تكواندو ايلام ، ابدانان و دره شهر به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را كسب كردند. لازم به ذكر است نفرات برتر اوزان 22تا 38كيلوگرم نيز به مرحله كشوري رقابتهاي تكواندو نوجوانان كه پايان تير ماه در تهران برگزار مي شود راه يافتند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز