چهار میلیارد ریال از محل درآمدهای ایلام وصول شد.

رييس خزانه معين امور اقتصادي و دارايي ايلام گفت: چهار ميليارد ريال امسال تاكنون از محل درآمدهاي اين استان وصول شده است.

"حسن وسيعي" روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: ‪۸۰‬ درصد اين درآمد مربوط به بخش ماليات است.

وي اظهار داشت: مابقي درآمدهاي مالياتي استان مربوط به دو بخش كالا و خدمات است.

وسيعي اضافه كرد: ميزان درآمد وصول شده استان ايلام در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۲۰‬درصد رشد نشان مي‌دهد.

وي ميزان درآمد پارسال را در همين مدت سه ميليارد ريال ذكر كرد.

وي افزايش و شناسايي منابع جديد مالياتي را از علتهاي افزايش درآمد استان در سال جاري برشمرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز