نامه وارده: گرفتن موتور سیکلت توسط نیروی انتظامی به صورت غیر قانونی در شهر مهران

بسمه تعالي

 ما مردم مرز نشين مهراني که همواره حامي نظام مقدس جمهوري اسلامي و مقام عظماي ولايت بوده ايم با توجه به اهميت مرزها براي نظام جمهوري اسلامي اين گرماي بيش ازحد را تحمل کرده ومرز را رها نکرده ايم از مسئولان امر مهراني از فرماندار گرفته تا به اخر ين مسئولي که در اين شهر خون وشهادت به خدمت مشغول ا ست انتظار داريم که به وظيفه قانوني خود نسبت به مردم عمل کرده در برابر اين اعمال غير قانوني نيروي انتظامي سکوت نکرده و متخلفيني که همراه دشمنان اين آب وخاک به اين ملت ظلم ميکنند تنبيه شده و نگزارند ديگر ازاين اتفاقها بيفتد نيروي انتظامي شهرستان مهران در روزهاي دوشنبه و سه شنبه 13و14تيرماه اقدام به جمع اوري موتور سيکلت هاي همراه با مدارک کامل نموده وبا وضعي کاملا غير انساني به راکب اين موتور سواران حمله ميکنند که اين امر موجب بدبيني مردم شهر مهران شده است وعواقب خطرناکي را دارد لذا اين اعمال چهره ايران اسلامي را در جهان کاملا غير دموکراسي نشان ميدهد از فرمانده نيروي انتظامي ميخواهيم که به اين وضع پايان دهد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 17ماه و 8روز