نرخ تاکسی در ایلام متغیر است.

مردم شهر ایلام از ثابت نبودن نرخ کرایه تاکسی‌های درون شهری و نبود نظارت بر تعیین قیمت آن ابراز نارضایتی می‌کنند. بیش از یک سال است که نرخ کرایه تاکسی در ایلام هیچ مطابقتی با نرخ نامه مصوب شورای اسلامی شهر ایلام ندارد و بسیاری از رانندگان تاکسی در شهر ایلام مبلغی در حدود 2 برابر مصوبه از مسافران در مسیرهای درون شهری اخذ می‌کنند که این امر موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم آورده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز