۲۰ درصد اعتبارات استان ایلام به اشتغال جوانان اختصاص یافت.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايلام گفت: 20 درصد اعتبارات استان ايلام به اشتغال جوانان اختصاص يافت. به گزارش سینا، "علیرضا نعمتی" در همايش هم انديشي راهكارهاي اشتغال جوانان در استان ايلام که با هدف ارایه راهکار برای اشتغال جوانان که با حضور جمعي از خبرنگاران رسانه هاي جمعي استان برگزار شد افزود: با بهره گيري از نظرات صاحبنظران و كارشناسان برنامه ريزي اميدواريم تا مشكلات جامعه و به و يژه بحث اشتغال جوانان رفع و بيكاري را در استان از بين ببريم. وی با بيان اينكه در سال 84 ،20 درصد اعتبارات استان به بحث اشتغال اختصاص يافته است افزود: از آنجايي كه اعتبار استان 63 ميليارد تومان است با احتساب 20 درصد اختصاص يافته به اشتغال جوانان از اين ميزان، اعتبار اين بخش رقمي معادل 12 ميليارد تومان است كه اين اعتبار در سالهاي گذشته به صورت تبصره 3 و يا وجود ارائه شده پرداخت مي شد . وی اظهار داشت : خوشبختانه با تلاشها و پيگيريهاي مستمر امسال اختصاص اعتبار به شكل مجزا براي رفع بيكاري و ايجاد اشتغال در استان صورت گرفت. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايلام با تاكيد بر لزوم همكاري و گفتگو با مسئولان بانكهاي استان اظهار داشت: در صدد هستيم تا با برگزاري نشستها و جلساتي با مسئولان بانكها زمينه اي فراهم كنيم تا به ازاي هر يك ميليارد تومان سرمايه گذاري 5 ميليارد تومان وام در يافت كنيم. وی تصریح کرد: در صورت تحقق اين خواسته توسط بانكه با سرمايه گذاري 12 ميليارد توماني سازمان مديريت و برنامه ريزي مبلغ 60 ميلیارد تومان وام دريافت خواهد كرد كه در بخشهاي گوناگون ( كشاورزي ، صنعت ، خدمات مسكن )سرمايگذاري خواهد شد. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در ادامه از حاضرين خواست تا با ارائه پيشنهادات خود وي را در رسيدن به بهترين و نزديكترين را به منظور برطرف كردن مشكل بيكاري از طريق اعتبار اختصاص يافته ياري كنند. در اين جلسه پيشنهادات و نظرات گوناگوني تبادل شد كه در مجموع اتفاق نظر با توجه به توسعه نيافتگي استان عليرغم وجود نيروهاي انساني مستعد و منابع طبيعي مساعد، بر روي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف كشاورزي و خدمات بود. توجه به بازگشايي مرز مهران و سرمايه گذاري در بخش صادرات ، توجه به بخش کشاورزی و آسيب شناسي علتهاي بيكاري يكي از بهترين راهكارهاي جلسه بود كه مورد توجه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قرار گرفت. وي گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي هيچگونه نقش در پيشنهاد پروژه ها ندارد و تنها در مشخص كردن سقف بودجه ادارات به منظور ارائه طرحهاي پيشنهادي آنها دخالت مي كند اما به علت تعدد طرحهاي ارائه شده نظرات و پيگيري آنان از طريق بانكها و اردارات بسيار مشكل است. آقاي نعمتي با اشاره به ساختار موجود در سيستم بانكي كشور به بررسي مشكلات گوناگون بر سر راه ارائه تسهيلات پرداخت و گفت: تا زماني كه پول در بانكها است و از طريق بانك به متقاضي پرداخت مي شود اين مشكل چه در سطح استان و چه در سطح كشور وجود خواهد داشت.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز