استاندار ایلام:در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به دولت جفا شد.

استاندار ايلام گفت:در تبليغات انتخابات رياست جمهوري به دولت فعلي و دولتهاي گذشته جفا شده است. به گزارش خبر گذاري سينا "محمد احمدي" روز شنبه در جمع مديران دستگاههاي استان افزود:مستاسفانه در تبليغات نهمين دوره انتخابات ،خدمات و دستاوردهاي دولت سازندگي و اصلاحات ناديده گرفته شده است. وي ادامه داد:برخي نامزدها در تبليغات طوري وانمود مي كنند كه دولتهاي گذشته هيچ كاري براي ملت و كشور انجام نداده اند اين در حالي است كه با وجود مشكلات نظام،خسارتهاي جنگ تحميلي و انواع تحريمها،دولتهاي گذشته آنچه در توان داشته اند ،انجام داده اند. احمدي با اشاره به اينكه يكي از مهمترين دستاوردهاي دولت خاتمي مديريت بحرانهاي خارج از كشور ،تشنج زدائي واعتمادسازي بوده،افزود:ايران هم اكنون در تصميم سازيهاي منطقه اي وبين المللي نقش مهمي دارد. وي در بخش ديگري از سخنا نش با انتقاد ازعملكرد تبليغاتي نامزدهاي ميان دوره اي مجلس در ايلام اظافه كرد :كساني كه مي خواهند وارد قوه مقننه شوند ،در بدو ورودآشكارا قانون شكني مي كنند :استاندار ايلام اظهار داشت:با اينكه استاندارد چاپ پوستر در تبليغات براي نامزدهابيان شده ولي بسياري از نامزدها اين امر را ناديده گرفته كه نتيجه آن آلودگي درب وديوار معابر است كه اين امر نه شايسته نظام جمهوري اسلامي بوده و نه در شان مردم اگاه است. در ايلام افزون برتبليغات انتخابات ريا ست جمهوري تبليغات انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي نيز در جريان بود.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز