" باغ شهر" در ایلام احداث می شود.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی ایلام از احداث یک پارک صنعتی "هم بوم " تحت عنوان باغ شهر صنعتی در این استان خبرداد . " گودرز کریمی "در گفتگو با خبرگزاری سینا بیان کرد : در راستای اجرای سیاستهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در خصوص ایران تاسیس شهرک های صنعتی سبز ، سالم و پاک ، پارک صنعتی هم بوم باغ شهر در منطقه صالح آباد ایلام احداث می شود . به گفته وی ، جهت احداث این پارک صنعتی که از حداکثر هماهنگی و انطباق با محیط زیست برخوردار است 200 تا 400 هکتار از زمین های منطقه سیاحتی ، زیارتی صالح آباد واقع در 35 کیلو متری شهر ایلام در نظر گرفته شده است . وی افزود : پارک های صنعتی هم بوم ، شهرک های صنعتی هستند که با زیست بوم خود در اوج هماهنگی قرار دارند که فعالیت واحدهای تولیدی در آنها همزمان با احداث باغ های میوه و کشت محصولات کشاورزی است . وی تاکید کرد : این مجموعه تفریحی ، صنعتی و کشاورزی با توجه به موقعیت منطقه در خصوص وضعیت خاص آب و هوایی و نزدیکی به شهر مرزی مهران و جذب سرمایه داران و گردشگران به ایلام نقش بسزایی در توسعه صنعتی و اقتصادی این استان ایفا خواهد کرد . اکنون استان ایلام دارای 8 شهرک صنعتی در شهرستان های ایلام ، مهران ، دهلران ، سرابله ، دره شهر ، آبدانان و ایوان است .
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز