۷۳میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرحهای نوسازی مدارس در ایلام نیاز است.

مدير كل تجهيز و نوسازي مدارس ايلام از اعتبار 73ميليارد ريالي براي تجهيز و تكميل طرحهاي اين نهاد در استان خبر داد.
"علي شهري " در گفت و گو با خبرگزاري سينا بيان كرد: اين طرحها شامل 70طرح نيمي تمام است كه بيشتر آنها داراي 50درصد پيشرفت فيزيكي هستند.
وي اضافه كرد: در سال جاري 70ميليارد ريال اعتبار به اين نهاد اختصاص يافته كه حدود 10ميليارد ريال آن براي خريد زمين به منظور ساخت فضاي آموزشي هزينه شده است .
وي تصريح كرد: همچنين ساماندهي مدارس روستايي با بيش از 77كلاس درس در 42روستاي استان نيز در دست اقدام است .
وي خاطر نشان كرد: براي ساخت و تجهيز اين مدارس روستايي نيز تاكنون هفت ميليارد و 200ميليون نيز هزينه شده است .
وي تعداد كل فضاهاي آموزشي استان ايلام را 900فضاي آموزشي ذكر كرد و گفت براي رسيدن به استاندارد كشور هنوز فاصله زيادي داريم .
حدود 160هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيلي در ايلام به تحصيل اشتغال دارند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -5روز