۵۰ واحد مشمول استاندارد اجباری در ایلام بدون مجوز فعالیت می کنند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایلام گفت : 50 واحد مشمول استاندارد اجباری در این استان بدون مجوز کاربرد این نشان فعالیت می کنند . مهندس خدابخش پورنصرت در گفتگو با خبرگزاری سینا بیان کرد : این واحد های تولید شامل شن و ماسه ، آجر ، بتن ، مواد غذایی و صنایع ساختمانی ومعدنی است . وی افزود : غیر رقابتی بودن تولید ، استقبال نکردن صاحبان صنایع از دریافت پروانه کاربرد نشان استاندارد و پایین بودم فرهنگ صنعتی در ایلام از جمله علتهای استقبال نکردن آنان از دریافت نشان استاندارد است . وی تصریح کرد : نداشتن مجوز استاندارد در درازمدت این واحدها را در بازارهای داخلی و خارجی با بی رغبتی مشتریان برای خرید کالا مواجه می کند . مهندس پورنصرت اظهار داشت : نهادینه شدن فرهنگ استاندارد در جامعه و آگاهی بخشی به صاحبان صنایع در ایلام از جمله راهکارهای ایجاد انگیزه برای دریافت این نشان است . وی تاکید کرد : ورود به بازارهای رقابت مستلزمدارا بودن نشان کیفیت کالا است . مهندس پورنصرت حذف کارمزد اخذ مجوز کاربرد نشان استاندارد را از اقدامهای مثبت استاندارد دانست و ابراز امیدواری کرد ، با تسهیل در کار صدور مجوز ، صاحبان صنایع انگیزه لازم برای دریافت این نشان را کسب کنند .
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز