رئیس مرکز بهداشت ایلام شایعه احداث بیمارستان برای بیماران ایدزی در آبدانان را تکذیب کرد.

رئیس مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام شایعه ساخت و احداث هر گونه بیمارستان یا درمانگاه برای نگهداری و درمان بیماران ایدزی در شهرستان آبدانان را تکذیب کرد.

دکتر "غلامرضا عسگری" در گفت و گو با خبرنگار سینا افزود: تعداد بیماران ایدزی استان ایلام به حدی نیست که برای آنان بیمارستان اختصاصی احداث شود و شایعه منتشره شده بی اساس است.

گفتنی است در روزهای اخیر شایعه ساخت بیمارستان مخصوص بیماران ایدز در شهرستان آبدانان از توابع ایلام سبب نگرانی و ایجاد دلهره مردم این شهرستان شده است.

شهرستان 65 هزار نفری آبدانان در 186 کیلومتری استان ایلام واقع است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -4روز