وضعیت گردشگری در استان ایلام ضعیف است.

مسعود اسكندري گفت: استان ايلام به علت مساله جنگ 8 ساله ايران و عراق به عنوان يك استان محروم از نظر تسهيلات، اعتبارات و گردشگري محسوب مي‌شود.

مدير صنايع دستي استان ايلام در گفت‌وگو با خبرنگار بخش صنايع دستي ايسنا، گفت: بخشي از بحث توريست و مسائل گردشگري در كشور به صنايع دستي برمي‌گردد.

وي ادامه داد: بهترين مكان براي دسترسي ساده و آسان به صنايع دستي اماكن تاريخي است.

اسكندري در ادامه افزود: لازم است به منظور فروش بيشتر صنايع دستي در كنار اماكن تاريخي سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتري انجام شود.

مدير صنايع دستي استان ايلام به مكانهايي كه بازارچه‌هاي صنايع دستي احداث شده اشاره كرد و گفت: در استان ايلام در كنار قلعه والي، فرودگاه شهر ايلام و اداره‌ي صنايع دستي اين استان بازارچه‌هاي صنايع دستي داير شده است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: صنايع دستي كه حجم كمتري دارند به راحيت به وسليه‌ي گردشگران حمل شده و آن را به عنوان سوغات با خود مي‌برند و باعث فروش بيشتر صنايع دستي مي‌شود.

اسكندري در خصوص ارتباط سازمان صنايع دستي و گردشگري گفت: ارتباط تنگاتنگي بين سازمان صنايع دستي و گردشگري وجود دارد؛ چون اين دو سازمان در معرفي فرهنگ ايراني براي گردشگري فعاليت مي‌كنند.

وي در ادامه افزود: صنايع دستي زنده كردن آثار تاريخي و سرمايه‌هاي گذشتگان است.

مدير صنايع دستي استان ايلام در رابطه با وضعيت گردشگري اين استان خاطرنشان كرد: استان ايلام به علت هم مرزي با عراق در جايي بن بست قرا گرفته و از لحاظ گردشگري در وضعيت خيلي ضعيفي قرار دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز