تصادف جان چهار نفر از هم استانیهایمان را گرفت.

روز گذشته ۱۹/۴/۸۴ بر اثر تصادف بین یک سواری استیشن با موتور در روستای مهدی آباد بعد از پلیس راه ایلام - مهران چهار نفر از هم استانیهایمان جان خود را از دست دادند. در این تصادف هر دو سرنشین موتور در دم جان سپردند.این تصادف دومین تصادف از همین نوع در روستای مهدی آباد در دو هفته اخیرمی باشد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز