یک شهروند ایلامی دو کتاب خطی تاریخی را به میراث فرهنگی هدیه کرد.

یک شهروند ایلامی دو کتاب خطی قدیمی را که شامل زیارت نامه و ترجمه کتاب پاسخ امام رضا به سوالات مامون است  به اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام هدیه کرد.

کارشناسان میراث فرهنگی در باره این کتابها گفت: ترجمه زیارت نامه و ترجمه سوالات مامون از امام رضا (ع) عنوان دو کتاب است که از ارزش بسیار بالایی برخوردار است.

 پیرانی افزود: این کتابها دست نوشته به زبان فارسی است و خط و نگارش بسیار زیبایی دارند.

وی گفت: با توجه به اینکه نام نویسنده یا مترجم قید نشده است  نشان می دهد این کتابها برای یک دوست نوشته شده است.

این کارشناس افزود: این کتابها 300 سال قدمت دارند و برای معلوم شدن قدمت بیشتر آنها باید به استان قدس رضوی تحویل داده شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز