نبود طرح مدیریت مناطق و تغییر کاربری جنگل عرصه‌های طبیعی استان را تهدید می‌کند.

مديركل محيط زيست ايلام، كمبود امكانات، تجهيزات و نيروي حفاظت جنگل‌هاي استان و نبود طرح مديريتي مناطق را از عوامل تخريب و از بين رفتن جنگل‌هاي استان برشمرد.

حسين محمدي،با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: گسترش شهرها و سكونت‌گاه‌ها به خاطر كمبود زمين استان در عرصه‌هاي جنگلي، تغيير كاربري زمين‌هاي جنگلي و مرتعي پرشيب، نبود توسعه و رشد اقتصادي در استان، ساماندهي ندادن سكونت‌گاه‌هاي روستايي و عشايري، بروز خشكسالي‌هاي متوالي و حمايت و حفاظت نشدن از عرصه‌هاي طبيعي با ارزش تهديدهاي فرآروي محيط زيست طبيعي به ويژه 50 هزار هكتار جنگل استان است.

وي با بيان اين كه اين ميزان عرصه‌ جنگلي يك سوم كل جنگل‌هاي بلوط غرب كشور است، افزود: گونه‌هاي شاخص موجود در اين جنگل بلوط ايراني با 90 درصد، بنه با شش درصد و دغداغان هم با چهار درصد هستند.

محمدي، ذخيره‌گاه‌هاي جنگلي استان را شامل ارغوان، لرگ، مورد، پده و كلم عنوان كرد و افزود: مناطق حفاظت شده جنگلي استان نيز شامل مانشت و قلارنگ، كبيركوه و دنياكوه هستند.

استان ايلام در مجموع يك ميليون و 250 هزار هكتار جنگل و مرتع دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -8روز