پنج فقره پروانه کاربرد نشان استاندارد در ایلام صادر شد.

مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي ايلام گفت:امسال تاكنون پنج فقره پروانه كاربرد نشان استاندارد اجباري براي واحدهاي توليدي در اين استان صادر شده است.

"خدابخش پورنصرت" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:
اين تعداد پروانه كاربرد نشان استاندارد اجباري براي واحدهاي توليدي مواد بهداشتي، شوينده و پاك‌كننده ، مواد غذايي و مصالح ساختماني صادر شده است.

وي افزود: براي اين واحدهاي توليدي پس از نمونه‌برداري از كالا و تطابق آن با معيارهاي موسسه استاندارد پروانه كاربرد نشان استاندارد اجباري صادر شده است.

پورنصرت اظهار داشت: با صدور اين مجوزها تعداد واحدهاي توليدي داراي نشان استاندارد اجباري در ايلام به ‪ ۲۰‬واحد رسيد.

وي تعداد واحدهاي توليدي مشمول اجراي مقررات اجباري استاندارد در ايلام را ‪ ۷۹‬واحد عنوان كرد.

وي افزود: اطمينان مصرف‌كنندگان از مصرف كالاهاي داراي نشان استاندارد و استقبال از خريد اين كالاها از ظرفيتهاي مثبت داشتن نشان مرغوبيت كالاهاي ايراني است.

‪ ۴۰۰‬واحد توليدي و صنعتي در استان ايلام وجود دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز