در جلسه حضوری با نماینده ایلام: انصار حزب الله ایلام از آقای همتی انتقاد نمود.

به گزارش خبرنگار ايلام امروز جلسه اي با حضور بيش از ۱۰۰ نفر از اعضاي انصار حزب الله استان ايلام در حسينيه حضرت رقيه‌(س) در تاريخ ۱۹/۶/۸۴ راس ساعت ۹:۳۰ با آقاي همتي برگزار شد.

در اين جلسه انتقادات زيادي به عملكرد نمايندگان و خصوصا آقاي همتي در مورد تثبيت استاندار صورت پذيرفت. انصار حزب الله ايلام جريانات بوجود آمده توسط نمايندگان و تعدادي از افراد ذي نفوذ در راستاي تثبيت استاندار فعلي ايلام شديدا معترض بوده و انتظار مي رود كه اگر روند بوجود آمده ادامه يابد شاهد مواضع افشاگرانه اي از آنها باشيم.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 8روز