طرح بیمه دام با استقبال عشایر ایلام مواجه شده است

اجراي طرح بيمه دام كه از دو ماه گذشته در ايلام آغاز شده با استقبال چشمگير عشاير استان مواجه شده است.

در اجراي اين طرح كه براي اولين بار در اين استان صورت گرفته دولت با بيمه كردن دام‌هاي عشاير، بخش زيادي از ضرور و زيان وارده به دامهاي اين قشر در زمان بيماري را جبران مي‌كند.

يكي از عشاير ايلام مي‌گويد: با توجه به اينكه مهمترين شغل عشاير دامپروري است، طرح بيمه دام نياز جدي براي اين قشر است.

"سلمان راستي" افزود: اكنون بيشتر فرآورده‌هاي لبني استان از طريق دام‌هاي عشاير تامين شده كه بايد زمينه حفظ سرمايه‌هاي دامي نيز در استان فراهم شود.

يكي ديگر از عشاير ايلام مي‌گويد: در سالهاي گذشته طرح بيمه وجود نداشت و در اين زمينه ضرور و زيان زيادي به قشر عشاير وارد مي‌شد.

"ستار مرادي" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: دولت با اجراي اين طرح خدمت ويژه‌اي به قشر عشاير ارايه مي‌كند.

مدير كل امور عشايري ايلام گفت: طرح بيمه دام با استقبال چشمگير عشاير اين استان مواجه شده است.

"حسن احمدي" بيان كرد: در اجراي اين طرح كه براي اولين بار كه از دو ماه گذشته آغاز شده بيش از ‪ ۳۰‬هزار راس از دام‌هاي عشاير استان تاكنون بيمه شده است.

وي ادامه داد: در اين راستا بابت بيمه هر راس دام هزار و ‪ ۸۰۰‬تا دو هزار و ‪ ۲۰۰‬ريال از عشاير دريافت شده است.

وي طرح بيمه دام را يكي از خدمات عمده به عشاير عنوان كرد و افزود:
با اجراي اين طرح در صورت تلفات دامي، يارانه از سوي دولت به عشاير پرداخت مي‌شود.

احمدي خاطر نشان كرد: با توجه به استقبال گسترده عشاير پيش‌بيني مي‌شود تا پايان امسال بيش از ‪ ۴۰‬درصد دام‌هاي عشاير اين استان بيمه شوند.

مدير كل امور عشايري ايلام تصريح كرد: همچنين امسال تاكنون بيش از ‪۳۰‬ ميليون ريال خسارت ناشي از بيماري و تلفات دامي به دامداران عشاير استان پرداخت شده است.

‪ ۷۰‬هزار نفر از جمعيت استان ‪ ۶۲۰‬هزار نفري ايلام را عشاير كوچرو تشكيل مي‌دهند.

عشاير اين استان با پرورش يك ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار راس دام سبك سالانه ميليونها تن انواع فرآورده‌هاي دامي و لبني شامل گوشت، پوست، پشم، كره، پنير و ماست توليد و به بازارهاي استان و سراسر كشور عرضه مي‌كنند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 7روز