پاسخ نظرسنجی: تثبیت استاندار، چرا؟ - شماره ۲

بسمه تعالي


با تشكر از شما كه چنين سوالي را مطرح نموديد،بنده دلايل خودم را ذكر مي نمايم واميدوارم كه ساير هم استانيها نيز به اين سوال پاسخ مناسب دهند. اهم دلايل بنده عبارتند از:

1- همانطور كه همه هم استانيهاي عزيز مي دانند،اكثر قريب به اتفاق از مسئولين محترم استاني كمترين ميل و رغبتي را براي تشكيل دولت آقاي احمدي نژاد نداشته و برعكس در تلاش براي به روي كار آمدن جريان مشاركت و ساير جريانها بودند كه بعضي از اين آقايان يا طرفدار آقاي هاشمي بودند كه در داخل استان و چه در خارج استان و حتي در سطح كشور براي ايشان تبليغ مي نمودند و بعضي از نمايندگان هم سلسله وار طرفدار آقايان ولايتي ،و بعد رضايي و بعد از كناره گيري ايشان ،طرفدارآقاي هاشمي شدند ، بعضي از نمايندگان  هم مشغول انجام تبليغات ستادي خويش جهت انتخابات مياندوره اي و ديگري نيز طرفدار آقاي لاريجاني، با اين تفاسير اينها برايشان فرق نمي كند چه كسي استاندار مي شود و مي خواهد شعار مهر ورزي و عدالت گستري را محقق كند يا نه،هر كس گوش به فرمان آنها باشد برايشان بهتر و قابل قبولتر، با شرح اين ماجرا و تعديل در سياست استاندار قديمي ، ماندن ايشان به نفع همگان حتي مسئولين و مديران كل ادارات  بوده چرا كه با ماندن ايشان آنها هم بر ميز مديريت جلوس خواهند داشت و اينان نيز به رياست خود در كارهاي اجرايي استان ادامه خواهند داد.

2- با مروري بر كاركرد و بازده كاري دولت اصلاحات در استان ايلام در مي يابيم كه همين افراد كه فقط به فكر نام و نان خويش بودند چگونه با آن همه پشتوانه عظيم مردمي و تز كاري نتوانستند مدافع آن دولت باشند، و حتي ذره اي در پذيرش آن دولت محترم در اذهان مردم موثر باشند و باعث دلسردي مردم از آن دولت كريمه و حتي در بعضي نقاط از نظام شدند. كه بر اساس شواهد اينها هواداران آن دولت بودند حال با توجه به مطالب گفته شده در بند اول به دليل عدم سنخيت فكري و شايد هم جناحي چگونه مي توانند كه طلايه دار و پيش قراول دولت عدالت گستر آقاي احمدي نژاد شوند و ايشان را در رسيدن به اين هدف خدايي و ولايي كمك كنند و باز اذهان مردم را براي دوره اي چهار ساله نسبت به ياور پا برهنگان خراب ننمايند ، هرگز نمي توانند عامل پيشرفت باشند چرا كه سابقه آنها نشان داده است كه فقط در فكر نامند نه در فكر خدمت و اينان تشنگان قدرتند نه كشتگان خدمت.

3- بايد بررسي شود كه بر سر دنيا چه آمده است عده اي كه تا ديروز دم ازطرفداري از جناحهاي كهنه در كشور مي زدند با اين جريان نوپا ولي اصيل كه حتي خيلي ها قبولش نداشتند ولي توانست در گام نخست كرسي شوراي شهر تهران ،در گام دوم كرسي مجلس و در گام سوم كرسي رياست جمهوري را كسب كند از در ملايمت وارد شوند و سوابق خود را فراموش كنند و در روز نامه ايران تيتر بزنند كه نه، ما راستي نيستيم و ما حمايت خود را از جبهه دوم خرداد اعلام مي داريم  و حالا هم بايد بيايند و تيتر بزنند كه ما همچنان طرفدار آبادگران اصولگرا هستيم. اينها كه نتوانستند در دولت اصلاحات موفق باشند چگونه در دولت اصولگرا موفقند كه نه هم فكرند ونه هم
عقيده و تنها با اجماع بر سر منفعت خويش بر ماندن استاندار فعلي پا فشاري مي كنند تا مطامع آنها نيز بدست آيد و فكر اين كه مردم از اين دولت خدمتگزار و در نهايت در نظام ترد خواهند شد را هرگز نمي كنند چرا كه اينها را چه به خدمت رساني به مردم بويژه مستعضفان.

4- توطئه شومي رقم خورده است كه همگان بر سر يك سفره جمع شده اند و اجماع كرده اند كه كي بماند و كي برود و حتي شنيده شده است كه ماندن استاندار را به جابجايي بعضي از فرمانداران آنچناني كه تيغ را از رو براي نظام بسته بودند در فرمانداريهاي ديگر كه موثر ترند منوط كرده اند . بايد در اين خدمت رساني مشكوك بود چرا كه حتي يك مسئول عوض نشود و يك مسئول استاني اعتراضي نكند، گردش نخبگان صورت نگيرد و خدمت رساني به مردم صورت پذيرد (حاشا وكلا) ديگر محروميت زدايي معني ندارد ، خدمت رساني به باد تمسخر گرفته مي شود و مهرورزي به قدرت طلبي و عدالت گستري كما في سابق صورت خواهد گرفت ، پس در ديد گاه مسئولين در خدمت رساني در طول اين چند سال هم بايد شك داشت، حال مي خواهند به شيوه جديد خدمت رساني كنند ، چگونه؟ (خدا مي داند)

5-  از طرف ديگر شنيده مي شود (كه انشاء ا... صحت ندارد)كه مسئولين سياسي استان با پيشنهاد به افرادي خاص سعي در جلب نظر آنها به سمت خود و تثبيت استاندار فعلي را دارند كه انشاءا...افراد طرف صحبت اين آقايان موقعيت را درك كرده و هيچگونه اموال (منقول و غير منقول)از آقايان دريافت نكنند چرا كه در صورت بروز اصل اين قضيه در بين مردم احتمال ضربه خوردن به جايگاه رفيع اين دوستان وجود دارد .

6- گفته مي شود كه بعضي از نمايندگان حتي با وزير كشور در راستاي تثبيت استاندار فعلي به گفتگو پرداخته اند البته از اين آقايان هم بيش از اين انتظاري نمي رود كه منافع استاني را فداي منافع شخصي و طايفه اي نمايند و روند قبلي عملكرد آنها در خصوص عزل و نصب مديران به روشني گواه اين گفته مي باشد.

7-تعدادي از حضرات با استفاده از رانت مسئوليتي موفق به جايگزيني تعدادي از وابستگان خود (طايفه اي وباندي) در سطح مديران اجرايي استان شده اند كه با آمدن استاندار جديد احتمال بر كناري آنها خيلي زياد است (اين قاعده كار حزبي است) حال بايد از خود پرسيد چه ميزان تلاش لازم است تا اين حضرات نيروهاي ديگري را بر سيستم جديد تحميل كنند كه خود براي آن سيستم هيچ تلاشي نكرده اند و صرفا سهم خواهي مي كنند ، قطعا اين آقايان به راحتي موفق به اين امر نمي شوند . پس بهتر است كه استاندار بماند تا افراد هم رانت آقايان نيز بمانند.

8- آيا انصاف است افراد اينچنيني كه در حال حاضر به اسم يك جناح و جريان خاص در راس امور قرار دارند يك شبه موضع و رنگ عوض كرده و تغيير رويه دهند وطرفدار دولت جديد شوند. اين امر عدم اعتقاد آقايان را به جريان قبلي مي‌رساند چرا كه تلاش براي ماندگاري در پست فعلي و رنگ عوض كردن دليل بر پست طلبي به هر نحوي نمي باشد كه با اين اوصاف از اين افراد انتظار خدمت صادقانه در دولت جديد را نيز نبايد داشت.

9- آقاياني كه به دنبال تثبيت استاندار و مسئولين فعلي هستند هوشيار باشند كه با تغييرات جزيي در سطح استان اهداف دولت جديد كه نگاهي ويژه به مناطق محروم مي خواهد داشته باشد بر آورده نمي شود و اين افراد بايد در مقابل مردم  شريف استان و خداي خود جوابگوي اين اعمال معامله گرانه خود باشند.

10- اگر دولت آقاي احمدي نژاد قرار است با طناب پوسيده اين حضرات به چاه برود (كه انشاءا...در انتخابات افراد دقت لازم را بعمل مي آورند) بايد فاتحه جريان اصولگرايي و اهداف مطرح شده براي دولت عدالت محور در استان ايلام خوانده شود.

11- در پايين اعلام مي‌دارد اگر حضرات به اين شيوه ادامه دهند يقينا افراد دلسوز بيكار ننشسته و نسبت به اين عمل ايشان افشاگري خواهند نمود .


با تشكر
كاظم

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 12روز