نظرسنجی: چرا تعدادی از افراد ذی نفوذ استان در صدد تثبیت استانداری آقای دکتر احمدی هستند؟

چرا تعدادی از افراد ذی نفوذ ایلام در صدد تثبیت استانداری آقای دکتر احمدی هستند؟

خواهشمند است نظرات و مطالب خود را در این زمینه برای ما ارسال نمایید. برای ارسال مطالب می توانید به بخش "تماس با ما" مراجعه فرمایید.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 7روز