پاسخ نظرسنجی: تثبیت استاندار، چرا؟ - شماره ۳

بسمه تعالي


سوال مطرح شده درست پاشنه آشيل همه مسئولين استان است كه بايد پرسيد تثبيت استاندار فعلي چه مزايايي را براي آنها دارد و اگر استاندار فعلي از استان برود آنها چه قدر متضرر خواهند شد .

با نگاهي به موضوع مي فهميم كه اين معامله يا معادله بسيار واضح است چرا كه مرسوم است معمولا معامله يا معادله يك مجهول بايد داشته باشد اما در اين معادله تمام قسمتها معلوم است و هيچ مجهولي وجود ندارد . يك طرف قضيه آن استاندار فعلي و طرف ديگر آن مسئولين استان از عاليترين مقام و نمايندگان و حتي مديران كل و ... .

نمايندگان كه هر كدام طرفدار يك كانديداي خاص رياست جمهوري بودند جز ء دكتر احمدي نژاد برايشان فرق نمي كند كه چه كسي استاندار است ، آيا مي توانند هدف ايشان را بر آورده سازد يا خير و آيا مردم كه از گفته هاي جناحهاي آنها خسته شده اند و به دكتر احمدي نژاد راي داده اند مي خواهند در آسايش و رفاه باشند يا نمي خواهند ، چرا كه آنها فقط به دنبال منافع شخصي خويش هستند و همواره منافع شخصي را بر منافع جمع و مردم ترجيح مي دهند كه اين گفته را با اعمال خويش در گذشته نشان داده اند براي مثال انتخاب يكي از معاونان امور اقتصادي و دارايي،جابجايي مسئولين در صدا وسيما و تغيير در كادر مديريتي بعضي از ادارات مهم با جايگزيني افراد هم باند و هم طايفه وآشناي خود.

به نظر بنده هيچگاه با وضع موجود خدمت رساني به مردم صورت نخواهد پذيرفت و به اين شعار رئيس جمهور با قومي گرايي مسئولين در استان هيچ گاه جامه عمل پوشانده نخواهد شد چون اگر مي خواستند خدمت كنند حتما تا بحال اين كار را كرده بودند  اما متوجه باشند كه اين باند بازي هاي آنها برملا خواهد شد و مردم نيز آنها را رسوا خواهند كرد .

و اما اينكه  مسئولي در سطح استان تغيير نمي كند و اگر هم تغيير مي كند بايد با خواست آقايان باشد مسئولين  و نمايندگان نيز به وضع موجود اعتراض نمي كنند نشان مي دهد كه معاملاتي در بين است كه همه از اين معامله به نحوي سود خواهند برد  چرا كه استاندار فعلي در سياستهايش كوتاه آمده و حتي خيلي از اعمال خويش را از ياد برده اند  و كما كان اميدوار به ماندن مشاركتيها بوده و اين در حالي است كه دكتر پا برهنگان بر تمام تبليغات چي هاي پر مدعا پيروز مي شود . آيا باز هم اينها بايد بمانند. فكر مي كنند مردم نمي فهمند چرا يك نفر در دولت سازندگي فرماندار است در دولت اصلاحات هم فرماندار باشد و در دولت عدالت خواه نيز باشد اين همان قضيه رنگ عوض كردن تغيير  رويه دادن است كه آنها نمي توانند با اين شيوه بر سر كار بمانند ،حتي اگر براي آمدن ضريح قتلگاه امام حسين (ع) با برنامه ريزي فيلم برداري شوند و باران اشك ببارند و بگويند هر چه داريم از همين امام حسين (ع) ولي در عمل ولخرجيهاي آنچناني براي NGOها در هتل دالاهو و كيش و ... و بردن آشنايان خود به اردوها و ساير هزينه هاي اضافي در جاهاي ديگر و ... ، اينها چه چيز ر ا مي رساند جز همان موضوع معلوم بودن دو طرف معادله ، كه همه به يك صورت از اين قضيه سود مي برند و بايد استاندار بماند تا آنها هم به خواسته خود برسند ،اما بدانند و بترسند از روزي كه آه اين مردم گريبان آنها را  بگيرد و هيچ راه فراري نداشته باشند جز خجلت از مردم شريف و رشيد استان ايلام.

و چه زيباست در محافل عمومي و جمع از عدالت و مهرورزي دم زدن اما در عمل خلاف آن را عمل كردن و چه گسستگي عظيمي بين حرف و عمل مسئولين وجود دارد ،و با يك مشت حرفهاي دهن پر كن مردم را مي فريبند و در خفي آنچه را انجام مي دهند  خلاف گفته هايشان است و با بيان اين مطالب در خواهيم يافت كه ادامه سروري آقايان در واقع با ماندن استاندار فعلي محقق خواهد شد و لا غير و هيچ چيز آنها را نمي رنجاند جز تعويض استاندار و مديران كل ادارات.

در پايان اعلام مي دارم كه دكتر احمدي نژاد نبايد به اين مسئولين بها بدهند بلكه با كمك وزير كشور و افرادي كه در استان خودشان آنها را بيشتر مي شناسند هماهنگي كرده و نسبت به جايگزيني استاندار فعلي اقدام نمايند تا بتوانند به اهداف خويش برسند چون اينها كه بر سر كارند برداشت از بيت المال را بيشتر از هر كس ديگر مي دانند و بخشداران آنها وقتي به خانه فاميلهايشان در ايلام مي آيند  ماشينهاي اداري را در اختيار آشنايان قرار مي دهند كه با سرعت 180 كيلومتري طول جاده ها را طي كنند و اگر هم مشكلي پيش آمد مردم به پاي مسئولين بگذارند  و باز هم مي گويم كه هيچ گاه از دست مردم خلاص نخواهند شد و به قول شاعر :

گير خواهد كرد روزي روزيت     در گلوي مال مردم خوارها
در به تو گويم وليكن بشنوند   نكته ها را مو به مو ديوارها

باتشكر فراوان
عرفان - م از ايلام

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 12روز