یک‌شنبه 24 آذر 1398

ایلام فاقد اردوگاه دانش‌آموزی استاندارد است.

رييس سازمان دانش‌آموزي ايلام گفت: اين استان فاقد اردوگاه دانش‌آموزي منطبق با معيارهاي استاندارد است.

"بهروز سپيدنامه" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:
اكنون تنها اردوگاه تفريحي "خوران" در شهرستان ايوان فعال است كه آن هم فاقد تجهيزات كافي و ظرفيت محدود است.

وي تاكيد كرد: ايلام تنها استاني است كه در آن اردوگاه كشوري وجود ندارد و با توجه به ايجاد تعامل ميان دانش‌آموزان سراسر كشور و همچنين برگزاري اردوهاي داخلي احداث اردوگاه‌ها ضرورت دارد.

وي ادامه داد: به‌منظور ساخت اردوگاه كشوري در ايلام در سالهاي گذشته مكاني در حاشيه شهر ايلام با اخذ مجوز در نظر گرفته شده كه كارهاي مقدماتي ساخت آن در زميني به گستره ‪ ۱۵‬هكتار آغاز شده است.

سپيدنامه افزود: با وجود اينكه تاكنون ‪ ۷۰۰‬ميليون ريال نيز براي تهيه طرح و نقشه آن هزينه شده است اما اداره محيط زيست مانع قطع درختان داخل اين زمين شده و از ساخت آن جلوگيري مي‌كند.

وي تاكيد كرد: تاكنون چندين نشست با مسوولان محيط زيست استان در خصوص ضرورت احداث اردوگاه كشوري برگزار شده اما بي‌نتيجه مانده است.

وي تصريح كرد: اكنون به سبب نداشتن اردوگاه كشوري استاندارد بخش زيادي از اعتبار ناچيز سازمان دانش‌آموزي صرف اردوهاي برون استاني دانش‌آموزان ايلامي مي‌شود.

وي گفت: اين در حالي است كه چنانچه اردوگاه مناسبي در استان احداث شود كليه مسابقه‌ها و اردوها در اين مكان برگزار مي‌شود.

مدير كل حفاظت محيط زيست ايلام نيز گفت: بر اساس قانون ايجاد هرگونه تاسيسات و بنا يا تغيير كاربري در مكانهاي حفاظت شده ممنوع است.

"حسين محمدي" به خبرنگار ايرنا بيان كرد: مجوز اوليه براي احداث اردوگاه در مكان ياد شده مربوط به سال ‪ ۷۲‬بوده است.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه مكان در نظر گرفته شده براي احداث اردوگاه دانش‌آموزي ايلام در سال ‪ ۷۶‬مشمول مناطق حفاظت شده قرار گرفته است.

وي تاكيد كرد: بر اساس قانون هر گونه تغيير اكوسيستم و تغيير كاربري در فضاهاي حفاظت شده ممنوع است.

وي در عين حال گفت: البته به سازمان دانش‌آموزي ايلام پيشنهاد شد كه چنانچه احداث اردوگاه هيچگونه تغييراتي در منطقه را به همراه نداشته باشد نيز نيازمند مجوز نهايي سازمان محيط زيست كشور است.

محمدي اظهار داشت: اگر طرحي در اين خصوص توسط سازمان دانش‌آموزي ايلام تدوين شود در صورت موافقت سازمان محيط زيست هيچ گونه مانعي براي احداث اردوگاه در اين مكان وجود ندارد.

نظرات ارسال نظر