یک‌شنبه 24 آذر 1398

سهم استان در دفاع از کشور ۱۰۰ درصد بود اما در توسعه‌یافتگی بیست و هفتمین استان کشور است.

معاون برنامه‌ريزي استانداري ايلام اظهار داشت: در حالي كه سهم استان ايلام در دفاع از هجوم بيگانه به كشور 100 درصد بود اما سهم اين استان از توسعه‌ي كشور در نظر گرفته نشده و ايلام در توسعه‌يافتگي بيست و هفتمين استان كشور است.

علي‌احمد هاشمي - معاون برنامه‌ريزي و مالي استانداري ايلام و دبير ستاد حمايت از سرمايه‌گذاري استان - با بيان اين مطلب به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: استان ايلام در يك انزواي جغرافيايي قرار دارد و زيرساختهاي اساسي‌اش براي سرمايه‌گذاري و توسعه‌ آماده نيست. اين در حالي است كه دولت تنها در قالب كمكهاي معمولي و قانون موجود و سهم استان به آن كمك مي كند كه كافي نيست.

وي با بيان اين كه در قالب كمكهاي معمولي دولت، در سالهاي گذشته وضعيت استان ايلام تغييري نكرده است، افزود: با وجود اين كمكهاي ناچيز، نرخ بيكاري در استان 17 درصد، سهم استان از اراضي آبي كشاورزي كشور 5 صدم درصد، سهم ايلام در بخش صنعت كشور كمتر از نيم درصد و از مجموع اعتبارات عمراني كشور كمتر از يك درصد و استان ايلام در دريافت تسهيلات از حساب صندوق ذخيره‌ي ارزي نيز بيست و هفتمين استان كشور است و اگر به همين روال به استان بودجه تعلق بگيرد، ايلام همچنان در جا مي‌زند.

هاشمي اظهار داشت: هم اكنون سرمايه‌گذاري در استان ايلام هزينه‌ي بالايي دارد و هزينه‌ي توليد نيز بالاست. در اين شرايط سرمايه‌گذار قدرت رقابت را از دست مي‌دهد و دچار مشكل مي‌شود و تنها راه حل اين است كه به استان بر اساس ظرفيتهاي نهفته‌اش كمك شود.

معاون برنامه‌ريزي استانداري ايلام تاكيد كرد: براي اين منظور بايد مجلس شوراي اسلامي مصوبه‌اي تصويب كند كه در قالب برنامه‌اي ده ساله در استانهايي نظير ايلام ميزان بهره‌ي تسهيلات اعطايي كم شود و طول دوران بازپرداخت وامهاي بخش توليد و اشتغال نيز افزايش يابد و همچنين كاهش ماليات توليد كنندگان و كاهش هزينه‌هاي نيرو، انرژي و تامين اجتماعي آ‎غازي براي حضور سرمايه‌گذاران در اين استان محروم باشد.

گفتني است اگر درجه‌ي توسعه يافتگي در كشور را 100 فرض كنيم درجه‌ي توسعه يافتگي استان ايلام 8/1 درصد است!

نظرات ارسال نظر