تعاونیهای ایلام به ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال اعتبار نیاز دارند.

مدير كل تعاون ايلام گفت: تعاونيهاي اين استان براي اجراي طرحهاي اقتصادي به ‪ ۲۵۰‬ميليارد ريال اعتبار نياز دارند.

"عباس رشنوادي" روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:
اكنون تعاونيهاي بخشهاي مختلف صنعت و كشاورزي ايلام براي تامين سرمايه در گردش خود به ‪ ۱۲۰‬ميليارد ريال و تعاونيهاي بخش مسكن نيز براي اجراي طرحهاي خود به ‪ ۱۳۰‬ميليارد ريال اعتبار نياز دارند.

وي افزود: جذب اين ميزان تسهيلات اعتباري براي تقويت نقش تعاونيهاي ايلام در فعاليتهاي اقتصادي ضروري است.

وي تصريح كرد: با توجه به برنامه‌ريزيهاي درازمدت بخش تعاون، سهم اين بخش در ‪ ۱۰‬سال آينده بايد به ‪ ۲۵‬درصد اقتصاد ملي برسد.

رشنوادي ادامه داد: اين در حالي است كه سهم كنوني بخش تعاون حدود ‪۲/۵‬ درصد اقتصاد ملي است.

وي تخصيص اعتبار كلان و تلاش مسوولان براي تقويت جايگاه تعاون را از راهكارهاي دستيابي به هدفهاي بلندمدت تعاون دانست.

وي گفت: نهادينه شدن فرهنگ تعاون در جامعه و بكارگيري ظرفيتهاي قانون اساسي در اين بخش مي‌تواند زمينه‌ساز اقتصادي پويا با مشاركت كليه گروه‌هاي اجتماعي باشد.

بيش از يك هزار و ‪ ۷۰۰‬تعاوني با بيش از ‪ ۱۰‬هزار نفر عضو در استان ايلام داير است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 17ماه و 6روز