‪ ۴۰‬میلیارد ریال به تربیت بدنی ایلام اختصاص یافت.

مديركل تربيت بدني ايلام، از اختصاص ‪ ۴۰‬ميليارد ريال اعتبار به اين دستگاه اجرايي خبر داد.

"رضا اسدي" روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: اين اعتبار به تازگي از محل "بند پ تبصره ‪ "۱۶‬قانون بودجه ‪ ۸۴‬اعتبارهاي ملي به تربيت بدني ايلام اختصاص يافته است.

وي ادامه داد: اين اعتبار صرف ايجاد، توسعه، تجهيز فضاهاي ورزشي در استان مي‌شود.

وي اظهار داشت: بخشي از اين اعتبار نيز به تكميل طرحهاي نيمه تمام در استان اختصاص مي‌يابد.

اسدي يادآور شد: اكنون ‪ ۲۵‬هزار ورزشكار سازمان يافته زن و مرد در هياتهاي مختلف ورزشي استان ايلام عضويت دارند.

وي ادامه داد: تعداد ورزشكاران ايلامي با ميزان فضاهاي ورزشي در استان كه به ازاي هر نفر كمتر از نيم متر مربع است، تناسب ندارد.

مدير كل تربيت بدني ايلام خاطر نشان كرد: براساس برنامه‌هاي سازمان تربيت بدني بايستي تا پيان برنامه چهارم توسعه سرانه فضاهاي ورزشي در كل كشور به يك متر مربع افزايش يابد.

وي رسيدن به اين مهم را تنها نيازمند تخصيص اعتبارهاي عمراني ملي و همچنين عمراني استاني به تربيت بدني ايلام عنوان كرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 17ماه و 6روز