شنبه 23 آذر 1398

یاسان‌ پوراشرف :باید ستاد چانه‌زنی برای جذب اعتبارات در ایلام تشکیل شود

« ضعف مديريت سرمايه و قوم‌گرايي در سيستم‌هاي اداري استان از موانع جذب سرمايه‌گذاري استان و يا هدر دادن آن هستند.»

دكتر ياسان‌ پوراشرف ـ عضو هيات علمي دانشگاه ايلام ـ به خبرنگار اقتصادي ايسنا در ايلام گفت:« متاسفانه قوم‌گرايي در برخي سيستم‌هاي اداري استان ريسك سياسي سرمايه‌گذاري را در ايلام بسيار بالا برده است به گونه‌اي كه يك بررسي نشان مي‌دهد 85 درصد كاركنان يكي از دستگاه‌هاي اجرايي استان از يك خانواده بوده‌اند.»

وي افزود:« از طرفي مديريت سرمايه در استان بسيار ضعيف است يا اصلا وجود ندارد و مويد آن تخصيص 60 ميليارد ريال اعتبار براي تسهيلات دامداري در استان است كه بررسي نشان مي‌دهد 95 درصد آن به خريد ماشين براي مسافركشي از سوي متقاضيان اختصاص يافته كه نشان از نبود مديريت سرمايه در استان است كه مي‌تواند سرمايه‌گذاري در استان را با مشكل جدي مواجه كند.»

پوراشرف سودآوري و امنيت سرمايه‌گذاري را دو عامل جذب سرمايه‌گذار به استان دانست و اضافه كرد: «شناسايي بازارهاي هدف در بازاريابي كه امروز از طريق اينترنت انجام مي‌شود و يكي از مهم‌ترين آنها سرمايه‌هاي داخلي كشور است كه به خارج رفته‌اند اگر حتي قسمتي از آن به استان جذب شود تحول بزرگي در ايلام ايجاد خواهد كرد.»

اين عضو هيات علمي دانشگاه تاكيد كرد:« سيستم بودجه‌ريزي كشور به گونه‌اي است كه روش‌هاي چانه‌زني در جذب اعتبارات بسيار موثر است و بنابراين بايد در ابتدا ستاد چانه‌زني استان با عضويت نخبگان تشكيل و كار خود را در سطح كشور آغاز كند.»

پوراشرف تشكيل گروه‌هاي سرمايه‌گذاري منطقه‌اي در غرب كشور و جمع شدن آنها زير چتر يك نام را بسيار موثر دانست و گفت:« متاسفانه در استان هيچ تلاشي در اين زمينه‌ها صورت نگرفته است.»

وي وجود معادن مختلف و ذخاير عظيم نفت و گاز و پتانسيل گردشگري در استان را بسترهاي مناسبي براي سرمايه‌گذاري دانست و برنامه‌ريزي براي جذب سرمايه به صورت علمي را خواستار شد.

استان ايلام با 580 هزار جمعيت داراي ثروت‌هاي عظيم خدادادي نفت و گاز و معادن سيمان و بيتومين است كه هنوز فرصت سرمايه‌گذاري و بالفعل كردن آنها به وجود نيامده است.

نظرات ارسال نظر