نارضایتی برخی مدیران و مردم ایلام از نحوه‌ی اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در استان؛

نارضايتي برخي مديران و مردم ايلام از نحوه‌ي اجراي طرح تكريم ارباب رجوع در استان؛
مسؤول اجراي طرح:
ممكن است در انتخاب دستگاهها اشتباهاتي صورت گرفته باشد
بسياري از مديران دستگاههاي اجرايي و نيز مردم استان ايلام، اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و نحوه‌ي برگزاري و انتخاب دستگاههاي برتر توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان را غيرعلمي، سليقه‌اي و فاقد اثر دانستند و از آن ابراز نارضايتي كردند.

احمد رضا همتي - ارباب رجوع يكي از دستگاههاي دولتي - در اين زمينه به ايسنا گفت: اين طرح كه در چند سال گذشته براي تشويق ادارات دولتي به خدمت‌رساني بهتر به مردم آغاز شده، تا به‌حال در ايلام تاثيري در روند پاسخگويي به ما نداشته است و به نظر مي‌رسد تنها يك هزينه‌ي اضافي براي استان باشد و مقداري هم هزينه براي ادارات دولتي مي‌تراشد.

م. كريميان نيز كه از مراجعان به يكي از دستگاههاي اجرايي است، به ايسنا اظهار داشت: اين طرح ادارات را به تهيه‌ي فلش راهنما، بروشور و تابلوي منشور اخلاقي تشويق كرده است اما هيچ تاثيري در تسريع خدمت‌رساني به مردم نداشته و حتي خود دستگاه مجري اين طرح هم از عمل به آن عاجز است.

وي افزود: هر سال طي مراسمي تعدادي از ارگانهاي دولتي به خاطر تكريم ارباب رجوع تشويق مي‌شوند اما به نظر مي‌رسد دستگاه مجري اين طرح به سليقه‌ي خود و به صورت صوري به انتخاب دستگاهها مي‌پردازد. به همين دليل اهداف آن محقق نمي‌شود.

م. ر مديركل يكي از ادارات دولتي استان نيز در اين باره به ايسنا گفت: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ايلام بدون توجه به ماهيت و نوع كاركرد دستگاههاي اجرايي استان و بر اساس يك سري شاخص‌هاي يكسان و يكنواخت در مورد همه‌ي آنها قضاوت مي‌كند. اين در حالي است كه بسياري از دستگاههايي كه در ارزيابي‌ها رتبه‌ي پايين‌تري كسب و موجبات نارضايتي مردم را فراهم كرده‌اند، به خاطر عدم تخصيص اعتبارات سالانه و كسري‌هاي سنگين بودجه‌اي است كه از سوي خود سازمان مديريت به آنها تحميل مي‌شود و از نظر ما در استان ايلام اين طرح در عمل بر اساس مصوبه‌ي طرح تكريم اجرا نمي‌شود و خدشه‌دار است.

ك. ر معاون يكي از بانك‌هاي استان ايلام نيز با انتقاد از نحوه‌ي اجراي اين طرح در استان بيان كرد: در بسياري از استانهاي كشور اجراي صحيح و اصولي اين طرح باعث شده خدمات‌رساني بانكها به مردم سريعتر و سهل‌الوصول‌تر شود و رقابتي بين بانكها شكل گرفته اما متاسفانه در استان ايلام به دليل اعمال سليقه‌ها و جابه‌جا كردن امتيازات، انگيزه‌ي رقابت در اين زمينه از دستگاهها سلب شده، به گونه‌اي كه دستگاههايي كه تلاش بيشتري جهت تحقق شاخص‌هاي طرح داشته‌اند رتبه‌ي پايين‌تري كسب كرده‌اند و اين نشان مي دهد اجراي اين طرح از پايه اشكال دارد.

داريوش هاشمي، مسؤول اجراي طرح تكريم ارباب رجوع سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ايلام نيز در اين باره به ايسنا اظهار داشت: در اين طرح دستگاهها در دو بخش كارهاي فيزيكي شامل اطلاع‌رساني، نصب تابلوي راهنما، تهيه‌ي بروشور و معرفي خدمات و كارهاي نرم‌افزاري شامل اصلاح روشهاي انجام كار، افزايش كيفيت و سرعت در ارائه‌ي خدمت، اخذ نظر ارباب رجوع و تهيه‌ي منشور اخلاقي ارزيابي مي‌شوند.

وي افزود: ارزيابي يكصد دستگاه مشمول قانون اين طرح در استان شاخص‌هايي دارد كه بر اساس مفاد مصوبه اين طرح است و براي همه‌ي دستگاهها يكسان و يكنواخت است كه در آن گزارشهاي مكتوب دستگاهها در قالب فرمهاي مشخص و يكسان و گزارش بازرسان طرح ارزيابي مي‌شود.

هاشمي گفت: دستگاهها به 6 گروه تقسيم مي‌شوند و ممكن است در اجرا و انتخاب دستگاهها نيز اشتباهاتي صورت گرفته باشد

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -6روز