سرانه مصرف ماهی در ایلام افزایش یافت.

مدير شيلات ايلام گفت: سرانه مصرف ماهي در ماه‌هاي اخير در بين مردم اين استان افزايش يافته است.

"علي‌نقي صفري" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اكنون سرانه مصرف ماهي در اين استان به چهار كيلوگرم رسيده است.

به اظهار وي: سرانه مصرف ماهي در استانهاي ساحلي كشور شش كيلوگرم بوده در حاليكه اين سرانه در استانهاي غيرساحلي حدود سه كيلوگرم است.

وي ادامه داد: سرانه مصرف ماهي در استان ايلام در مقايسه با استانهاي غيرساحلي از وضعيت مطلوبي برخوردار است.

وي خاطرنشان كرد: سرانه مصرف ماهي استان ايلام در سال گذشته حدود سه كيلوگرم بود.

صفري مهمترين عامل افزايش سرانه مصرف ماهي در ايلام را برگزاري نمايشگاه عرضه مستقيم ماهي، تشديد فعاليتهاي ترويجي مانند توزيع سي دي و كتابچه‌هاي آموزشي طبخ ماهي ذكر كرد.

اكنون حدود ‪ ۶۰‬مزرعه پرورش ماهي سرد آبي وگرم آبي در استان ايلام فعال است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -12روز