نامه وارده: چاه مکن بهر کسی

با سلام
بنده به عنوان یک شهروند مهرانی مطلبی می خواستم به خدمتتان عرض کنم آن هم اینکه متاسفانه جاده ارتباطی مهران به چنگوله داری مشکلات  زیادی می باشد که هنوز هم اداره راه و ترابری هیچ گونه اقدامی برای کم کردن خطر تصادفات این جاده انجام نداده است تا حدی که خود مسئولین اجرای بیمه با توجه به خسارات جبران ناپذیری که در همین مسیر ایجاد شده است تصمیم بر این گرفته اند که خود نقاط حادثه خیز را بر طرف نمایند در حالی که یکی از مهندسین محترم راه و ترابری چند وقت  پیش به علت عدم نصب تابلو خطر و هشدار دهنده به داخل یکی از معابر و پلهای مسیر فوق سقوط کرده و دار فانی را وداع نموده است (چاه مکن بهر کسی اول خودت بعدا کسی) با این حال آیا اداره راه و ترابری هم به فکر مهندسین خود نمی باشد. جالب اینجاست که کناره های جاده فوق الذکر برای گسترش پهنای جاده ارتباطی نزدیک به 40سانتیمتر کنده کاری شده است و به همین طریق به امان خدا واگذار شده است(در صورت نا آشنا بودن با جاده ارتباطی به طور حتم حادثه ای دلخراشی باز هم تکرار می شود) حال از اداره راه ترابری محترم تقاضا می شود به خاطر حفظ کارمندان و کارشناسان خود این محدوده را هر چه سریعتر ترمیم نماید و گرنه در آخر سال با کمبود نیرو متخصص در اداره راه و ترابری محترم مواجه می شویم؟!

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال