جمعه 29 شهریور 1398

کمبود کتابهای آموزشی مراجعان کتابخانه‌های‌ایلام را بامشکل مواجه کرده است.

كمبود كتابهاي آموزشي و درسي در كتابخانه‌هاي عمومي استان ايلام مراجعان به اين مراكز فرهنگي را با مشكل مواجه كرده است.

"امير قرباني" ‪ ۲۲‬ساله و دانشجوي رشته مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي ايلام مي‌گويد: متاسفانه كتابهاي موجود در كتابخانه‌هاي عمومي استان ايلام به هيچوجه جوابگوي نياز مراجعه‌كنندگان نيست.

وي ادامه‌داد: اين در حاليست كه بيشتر مراجعه‌كنندگان به اين مراكز را دانش‌آموزان و دانشجويان تشكيل داده كه به اين گونه كتابها نياز دارند.

يك دانش‌آموز نيز معتقد است: عضويت در كتابخانه به منظور تامين نيازهاي فرد در زمينه كتاب و منابع مختلف آن است.

"طيبه رضايي" ‪ ۱۶‬ساله افزود: تاكنون هيچ گونه استفاده‌اي در زمينه كتابهاي آموزشي و كمك درسي از كتابخانه‌هاي عمومي نداشته است.

يك فرهنگي نيز معتقد است: بيشتر قشر دانش‌آموزان استان محروم بوده كه قادر به تامين و پرداخت هزينه براي خريد كتابهاي كمك درسي نيستند.

"محمد بهرامي" افزود: از اين رو به كتابخانه‌ها مراجعه كرده كه اين مراكز نيز نياز آنها را تامين نمي‌كنند.

به اظهار وي، بايد با فراهم كردن امكانات و تجهيزات مورد نياز در كتابخانه‌ها زمينه دسترسي مراجعان به منابع مختلف كتاب فراهم شود.

مدير كتابخانه‌هاي عمومي استان ايلام در اين خصوص مي‌گويد: بيشتر كتاب‌هاي آموزشي توسط هيات امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور به مراكز استانها ارسال مي‌شود كه اين امر باعث تاخير در توزيع و كمبود كتاب مي‌شود.

"مرتضي محمدزاده" افزود: از طرفي نير بيشتر مراجعه‌كنندگان از قشر دانش آموز و دانشجو بوده كه متقاضي كتابهاي درسي و آموزشي هستند.

وي خاطر نشان كرد: تامين كتابهاي درسي و آموزشي مورد نياز مراجعه كنندگان از عهده فرهنگ و ارشاد اسلامي ايلام نيز خارج است.

محمدزاده، تعداد كتب موجود در كتابخانه‌هاي عمومي استان ايلام را ‪۲۹۵‬ هزار و ‪ ۵۰۰‬جلد در قالب موضوع‌هاي فرهنگي، هنري، ادبي، تاريخي و سياسي عنوان كرد.

اكنون ‪ ۲۳‬كتابخانه عمومي با بيش از ‪ ۱۳‬هزار عضو در استان ‪ ۶۲۰‬هزار نفري ايلام فعال است.

نظرات ارسال نظر