صادرات کالا از مرز مهران باید بامجوز موسسه‌استاندارد انجام شود.

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي ايلام گفت: هرگونه صادرات كالا از خروجي بين‌المللي مهران بايد با مجوز موسسه استاندارد انجام شود.

"خدابخش پورنصرت" روز پنجشنبه به خبرنگار ايرنا افزود: صادرات كالا از مرز مهران منوط به رعايت معيارهاي استاندارد و اخذ مجوز صدور كالا است.

وي افزود: به منظور جلوگيري از صدور كالاهاي بي‌كيفيت، موسسه استاندارد و تحقيقات با نمونه‌برداري از كالاهاي صادراتي، اين كالاها را مورد آزمون كيفيت قرار مي‌دهد.

وي تصريح كرد: در صورت نداشتن مجوز موسسه استاندارد و تحقيقات در گمرك مهران از خروج كالاهاي بي‌كيفيت از كشور جلوگيري مي‌شود.

پورنصرت اظهارداشت: جلوگيري از صدور كالاي بي‌كيفيت با هدف دست‌يابي به بازارهاي كشور عراق و فراهم كردن بستر مناسب براي عرضه كالاي ايراني در اين بازار انجام مي‌شود.

پورنصرت خاطرنشان كرد: نمونه‌برداري از كالاهاي صادراتي در خروجي مهران از كالاهاي مشمول اجراي مقررات استاندارد اجباري انجام مي‌شود.

خروجي بين‌المللي مهران يكي از مهمترين كانونهاي تردد زوار و صدور كالا به‌كشور عراق است كه روزانه حدود ‪ ۴۲۰‬تن كالا از اين طريق به كشور همسايه صادر مي‌شود.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال