طرح خودگردانی بیمارستانها در مناطق محروم جواب نمی‌دهد

رييس دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفت: تا زماني كه طرح خودگرداني بيمارستانها در مناطق محروم لغو نشود مشكلات بيمارستانهاي استان باقي خواهد بود و رفع نمي‌شود.

دكتر فيض الله منصوري در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، با بيان اين مطلب افزود: در طرح كنوني خودگرداني بيمارستانهاي دولتي كه تنها حقوق پرسنل توسط دولت پرداخت مي‌شود و بقيه هزينه‌هاي بيمارستان بايد از محل درآمد خود، تامين شود استانهاي محرومي مثل ايلام درآمدها و هزينه‌هايشان همخواني ندارد.

وي اضافه كرد: در استان ايلام با توجه به سطح كم درآمد مردم و اين كه يك پنجم جمعيت استان تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند دانشگاه علوم پزشكي مجبور است خدمات رايگان نيز به اقشار كم درآمد ارائه دهد و اين مشكل باعث عدم هماهنگي بين هزينه و درآمد و محقق نشدن سود پيش بيني شده و در نهايت پايين آمدن كيفيت خدمات بيمارستاني شده است.

منصوري به ايسنا گفت: راه علاج اين مسئله تنها لغو طرح خودگرداني بيمارستانها در مناطق محروم است زيرا اين طرح در استاني مثل ايلام به دليل ياد شده جواب نمي‌دهد اما ممكن است در يك استان برخوردار جواب دهد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان اظهار كرد: پوشش بيمه خدمات درماني كه قرار بود براي همه مردم انجام شود نيز هنوز محقق نشده و اين امر هم يكي از دلايل موفق نبودن طرح خودگرداني بيمارستانهاي استان است.

وي تاكيد كرد: مشكل پايين بودن كيفيت ارائه خدمات رفاهي در بيمارستان‌هاي دولتي با اعتبارات موردي و مقطعي از سوي دولت نيز حل نمي‌شود هرچند براي خريد تجهيزات بيمارستاني مؤثرست اما بايد فكر اساسي براي اين مسئله كرد.

گفتني است: در استان ايلام 6 بيمارستان فعال وجود دارد كه سه بيمارستان آن در مركز استان است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال