دانشگاه ایلام بهترین پشتوانه برای ارایه طرحهای پژوهشی است.

رييس سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي ايلام گفت: دانشگاه ايلام بهترين پشتوانه براي ارايه طرحهاي پژوهشي متناسب با نيازهاي توسعه اين استان است.

"عليرضا نعمتي" روز يكشنبه در نشست اعضاي كميته پژوهش و فناوري استان ايلام بيان كرد: با توجه به ضرورت اجراي طرحهاي كارشناسي شده، پيگيري و كارشناسي ارايه طرحها بايد از مسير دانشگاه ايلام بگذرد.

وي تاكيد كرد: از اين پس اجراي كليه طرحهاي كارشناسي پس از بررسي در دانشگاه ايلام بايد با نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و استانداري ايلام اجرايي شوند.

وي ادامه داد: براساس تبصره ‪ ۱۲‬قانون بودجه سال جاري اكنون دو درصد از سرجمع اعتبارهاي تملك دارايي‌هاي ايلام به ارايه طرحهاي پژوهشي و كاربردي استان اختصاص يافته است.

وي سرجمع دو درصد اعتبارهاي تملك دارايي‌ها براي ارايه طرحهاي تحقيقاتي در استان را ‪ ۲۷‬ميليارد و ‪ ۵۰۰‬ميليون ريال ذكر كرد.

نعمتي اظهارداشت: بخشي از اين اعتبار به‌منظور ايجاد چرخه بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان قرار گرفته است.

وي افزود: بيش از ‪ ۱۹‬ميليارد ريال سرجمع اعتبارهاي پژوهشي استان نيز تا پايان سال جاري صرف تقويت شبكه‌هاي اينترنتي(دولت الكترونيك)، ايجاد وب سايت و خريد تجهيزات رايانه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي استان مي‌شود.

وي ابراز اميدواري كرد، با صرف اين اعتبار زمينه‌اي براي توسعه فعاليت- هاي رايانه در دستگاه‌هاي اجرايي استان فراهم شود.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال