عملکرد گندم دیم در ایلام ۷۰۰ کیلو در هکتار است؛فقط از ۱۷ درصد روان‌آب‌های استان ایلام استفاده می‌شود.

« با وجود ‌٢/٤ ميليارد مترمكعب روان‌آب و ‌١٥ رودخانه دائمي،‌ تنها ‌٧١ هزار هكتار از اراضي استان ايلام آبي است و اين نشان از نبود برنامه‌ريزي براي استفاده از اين آب‌هاست.»


دكتر زين‌العابدين طهماسبي سروستاني ـ عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي و رييس سابق دانشگاه ايلام ـ با بيان اين خبر به خبرنگار كشاورزي ايسنا در ايلام گفت:« مجموع سطح زير كشت كشاورزي استان ايلام ‌٣٢٢ هزار هكتار است كه از اين ميزان ‌٢٥١ هزار هكتار را ارضي ديم و ‌٧١ هزار هكتار را اراضي آبي تشكيل مي‌دهد و اين به معني هدر رفتن و از كشور خارج شدن آب‌هاي روان اين استان است.»


وي بيان كرد:« با وجود اين متوسط برداشت گندم آبي استان سه تن در هكتار و متوسط برداشت گندم ديم ‌٧٠٠ كيلوگرم است و اين موضوع تاكيدي بر ضرورت آبي كردن كشاورزي استان است.»


طهماسبي با بيان اينكه هم‌اكنون تنها از ‌١٧ درصد منابع آبي استان در كشاورزي استفاده مي‌شود، افزود:« اين استان ‌١٦ دشت بزرگ با مساحتي حدود ‌٢٠٠ هزار و ‌٣٩٠ هكتاردارد كه در آينده با بهره‌برداري از سدهايي نظير سد انحرافي آل‌اسحاق، طرح انتقال آب از سد كرخه، سد مخزني كنگير، شبكه آبياري هليلان و سدهاي چناره، سيكان، چنگوله، گاوي و ميمه مي‌تواند تحولي در كشاورزي خود ايجاد كند.»


رييس سابق دانشگاه ايلام اضافه كرد:« دولت و مجلس بايد توانمندي‌هاي كشاورزي استان‌هاي محروم را به عنوان بحث امنيت غذايي اين استان‌ها تقويت كنند چراكه اين مسئله يكي از مهمترين مولفه‌هاي امنيت سياسي كشوراست.»

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -6روز