پنج‌شنبه 3 بهمن 1398

عملکرد گندم دیم در ایلام ۷۰۰ کیلو در هکتار است؛فقط از ۱۷ درصد روان‌آب‌های استان ایلام استفاده می‌شود.

« با وجود ‌٢/٤ ميليارد مترمكعب روان‌آب و ‌١٥ رودخانه دائمي،‌ تنها ‌٧١ هزار هكتار از اراضي استان ايلام آبي است و اين نشان از نبود برنامه‌ريزي براي استفاده از اين آب‌هاست.»


دكتر زين‌العابدين طهماسبي سروستاني ـ عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي و رييس سابق دانشگاه ايلام ـ با بيان اين خبر به خبرنگار كشاورزي ايسنا در ايلام گفت:« مجموع سطح زير كشت كشاورزي استان ايلام ‌٣٢٢ هزار هكتار است كه از اين ميزان ‌٢٥١ هزار هكتار را ارضي ديم و ‌٧١ هزار هكتار را اراضي آبي تشكيل مي‌دهد و اين به معني هدر رفتن و از كشور خارج شدن آب‌هاي روان اين استان است.»


وي بيان كرد:« با وجود اين متوسط برداشت گندم آبي استان سه تن در هكتار و متوسط برداشت گندم ديم ‌٧٠٠ كيلوگرم است و اين موضوع تاكيدي بر ضرورت آبي كردن كشاورزي استان است.»


طهماسبي با بيان اينكه هم‌اكنون تنها از ‌١٧ درصد منابع آبي استان در كشاورزي استفاده مي‌شود، افزود:« اين استان ‌١٦ دشت بزرگ با مساحتي حدود ‌٢٠٠ هزار و ‌٣٩٠ هكتاردارد كه در آينده با بهره‌برداري از سدهايي نظير سد انحرافي آل‌اسحاق، طرح انتقال آب از سد كرخه، سد مخزني كنگير، شبكه آبياري هليلان و سدهاي چناره، سيكان، چنگوله، گاوي و ميمه مي‌تواند تحولي در كشاورزي خود ايجاد كند.»


رييس سابق دانشگاه ايلام اضافه كرد:« دولت و مجلس بايد توانمندي‌هاي كشاورزي استان‌هاي محروم را به عنوان بحث امنيت غذايي اين استان‌ها تقويت كنند چراكه اين مسئله يكي از مهمترين مولفه‌هاي امنيت سياسي كشوراست.»

نظرات ارسال نظر