شنبه 3 اسفند 1398

سهم ایلام امسال از اعتبارات توازن منطقه‌ای ۱۲ میلیارد تومان است.

فريدون همتي گفت: استان ايلام هم اكنون با بحران بيكاري مواجه است و ايجاد شغل بايد اولويت اول هزينه اعتبارات عمراني باشد.


نماينده ايلام، ايوان، شيروان، چرداول و مهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا گفت: هم اكنون نرخ بيكاري در ايلام 17 درصد است و براي حل آن نيازمند اعتبارات ويژه دولتي هستيم.


همتي افزود: سال قبل براي اولين بار در كميسيون تلفيق مجلس يك رديف بودجه جديد براي استان با اعتبار 15 ميليارد تومان گرفتيم و در قالب آن هم اكنون 22 پروژه جديد تعريف شده است و در آينده مي‌تواند به كارآفريني در استان كمك كند اما كافي نيست.


اين نماينده اضافه كرد: سهم امسال ما از محل اعتبارات توازن منطقه‌اي 12 ميليارد تومان بوده است در حالي كه سهم سال گذشته استان تنها 5 ميليارد تومان بود.


وي گفت: استان ما فقير و عقب افتاده است و گرفتاري‌ها و مشكلات اقتصادي اجتماعي زيادي دارد و به شدت نيازمند مديريت درست براي هزينه كردن اعتبارات اختصاص يافته به استان است.

نظرات ارسال نظر