استاندار ایلام: علما، سربازان مساجد هستند.

استاندار ایلام گفت: علما و فضلا سربازان مساجد هستند.

محمد احمدی روز شنبه در جمع ائمه‌جمعه و جماعات ایلام در سازمان تبلیغات اسلامی این شهر بیان کرد: روحانیان از مرزهای ایمان، دین و اسلام همواره دفاع کرده و با تبلیغات صحیح در مقابل انحرافهای فکری نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی اظهارداشت: اکنون وظیفه همه فضلا و علما در برابر تهاجمات بیگانگان بسیار سنگین‌تر از گذشته بوده و به عزم همه جانبه نیاز دارد.

احمدی خاطرنشان کرد: باید روحانیان بیشتر از گذشته برای آشنایی جوانان به سمت دین و به خصوص مسجد تلاش کنند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 13سال و 11ماه