‪ ۲۰‬مرکز روستایی خدمات ارتباطی در ایلام فعال است.

مدير كل پست ايلام گفت: ‪ ۲۰‬دفتر خدمات ارتباطي پستي در روستاهاي پرجمعيت اين استان فعال است. "عليرضا زرگوش" روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در اين دفاتر ارتباطي كليه خدمات پستي و مخابراتي به صورت متمركز به بيش از يك هزار خانوار ساكن در اين روستاها ارايه مي‌شود. وي تصريح كرد: جمعيت حدود ‪ ۱۰‬هزار نفري ساكنان اين روستاها براي دريافت خدمات پستي و مخابراتي به اين دفترها مراجعه مي‌كنند. وي ، فعاليت اين دفترها را گام بزرگي در زمينه تسهيل در ارايه خدمات و بهره‌گيري روستاييان از خدمات پستي و ارتباطي ذكر كرد. زرگوش اظهار داشت: توجه به فعاليت ‪ ۲۰‬دفتر پستي و نصب ‪ ۱۵۳‬صندوق پست در روستاهاي پرجمعيت استان اكنون كليه روستاهاي ايلام از خدمات پستي استفاده مي‌كنند. وي افزود: ايجاد واحدهاي پستي متمركز در روستاهاي كم جمعيت نيز از جمله اقدام‌هاي انجام شده براي افزايش پوشش جمعيتي عملكرد پست ايلام بوده است. بيش از ‪ ۲۵‬درصد جمعيت ‪ ۶۲۰‬هزار نفري ايلام در ‪ ۵۵۹‬روستاي بالا و زير ‪۲۰‬ خانوار اين استان زندگي مي‌كنند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 19ماه و 11روز