نماینده‌ ایلام: باید به خواست نمایندگان برای تحقق مطالبات مردم توجه شود.

يكي از نمايندگان مردم ايلام، مهران، ايوان و شيروان‌چرداول در مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد به خواست نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي براي تحقق مطالبات مردم توجه جدي شود.

"فريدون همتي" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: با توجه به اينكه قرار بود كه گزينش استانداران با اتفاق نظر نمايندگان استانها در مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد اما تاكنون به خواسته نمايندگان استان ايلام در مجلس شوراي اسلامي توجه نشده است.

وي ادامه داد: با وجود اتفاق نظر نمايندگان مبني بر استفاده از توان نيروهاي بومي براي تصدي استانداري ايلام اما زمزمه‌ها حاكي است كه قرار شده نيروي خارج از استان در اين سمت گمارده شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس افزود: چنانچه نيروي توانمند بومي بتواند در سمت استاندار ايلام قرار گيرد با توجه به شناخت معضلها و همچنين مزيتها مي‌تواند استان را در مسير توسعه قرار دهد.

همتي يادآورشد: اكنون ليست چند نفره‌اي از افراد توانمند بومي پس از گزينش در استان و با موافقت مجمع نمايندگان به وزارت كشور معرفي شده اما تاكنون بي‌نتيجه مانده است.

وي گفت: استاندار بايد كسي باشد كه بتواند اهداف و آرمانهاي رييس جمهور را تحقق بخشد.

وي اظهار داشت: افراد بومي معرفي شده به وزارت كشور توانمند و داراي تجربه كافي براي تصدي استانداري ايلام هستند.

وي ابراز اميدواري كرد، با دخالت رييس جمهوري يكي از گزينه‌هاي مورد توجه نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي كه خواست و مطالبه جدي مردم است در سمت استانداري ايلام بكار گرفته شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -6روز