نرخ شهرنشینی در ایلام به مرز ۸۰ درصد رسید.

به خاطر مهاجرت‌هاي بي‌رويه روستائيان به مركز استان ايلام طي سالهاي اخير، نرخ شهرنشيني در ايلام به مرز ‌٨٠ درصد رسيده است.


به گزارش ايسنا، بر اساس آمارهاي منتشر شده رسمي در استان جمعيت شهرستان ايلام هم اكنون بيش از ‌١٠٠ هزار نفر است، در حالي كه اين ميزان در سال ‌٨٠، بالغ بر ‌١٨١ هزار و ‌١١١ نفر بوده و بر اين اساس جمعيت استان از نرخ رشدي معادل ‌٨٠/١ درصد برخوردار است و ميزان رشد سالانه جمعيت طي سه سال ‌٩٥/١ درصد بوده است.


بر اساس اين گزارش، رشد سريع جمعيت در اين شهر باعث افزايش عرضه نيروي كار فاقد مهارت و تخصص و كند بودن روند ايجاد شغل در بخش‌هاي صنعت و خدمات شده است و از طرفي نتيجه آهنگ سريع مهاجرت از روستاها به مركز استان، بيشتر شدن تقاضاي شغل اين مهاجران از مشاغل ايجاد شده شهري بوده است.


اين گزارش توسعه نيافتگي مناطق حاشيه‌اي استان نسبت به مركز استان و عدم تعادل منطقه‌اي، نبود مهارت و تخصص نيروي كار منطقه‌اي، نبود تحرك شغلي در بخش‌هاي شرقي، غربي و شمالي، جنوبي استان، افزايش تقاضاي كار و مشاركت زنان در بخش اشتغال استان و پايين بودن سختكوشي و نظم‌پذيري نيروي كار مهاجر به مركز استان را از مشكلات مهاجرت‌هاي بي‌رويه اعلام كرده است.


نرخ فعاليت در شهرستان ايلام ‌٠٢/٣٣ درصد، نرخ‌هاي اشتغال و بيكاري به ترتيب ‌٩٥/٨٢ و ‌١٥ درصد، نرخ بيكاري در مناطق شهري ‌٧٢/١٤ درصد است.


وسعت شهرستان ايلام دو هزار و ‌١٦٥ كيلومتر مربع و معادل ‌١٥/١٠ درصد مساحت كل استان ايلام است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 20ماه و -10روز