نحستین واحد پرورش شترمرغ در ایلام به مرحله تولید رسید.

معاون امور دام جهاد كشاورزي ايلام گفت: نخستين واحد صنعتي پرورش شترمرغ در شهرستان مهران اين استان به مرحله توليد رسيد.

"وهاب پيراني" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:
پارسال در اين واحد ‪ ۲۴‬قطعه جوجه بالغ شترمرغ پرورش داده شده و اكنون پس از طي يك دوره پرورش اين واحد پرورش شتر مرغ به مرحله توليد و فروش رسيده است.

وي ادامه داد: اين شترمرغها شامل نژادهاي بلژيكي، آفريقايي، هلندي و كانادايي است.

وي گفت: براي راه‌اندازي اين واحد يك ميليارد و ‪ ۷۴۰‬ميليون ريال هزينه شده است.

پيراني افزود: با توجه به شرايط آب و هوا و اقليم مساعد استان پرورش اين موجود در واحدهاي پرورش شتر مرغ در استان قابل گسترش است.

اكنون ‪ ۱۷۰‬واحد صنعتي پرورش طيور در استان ايلام داير است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 20ماه و -10روز