دوشنبه 5 خرداد 1399

دو کانون تب برفکی در ایلام شناسایی شد

« در ابتداي سال 84 دو كانون بيماري تب برفكي در اطراف شهرستان ايلام مشاهده شده است كه نوعا مواردي از تلفات دام وجود دارد.»

دكتر خالد خداويردي ـ مديركل دامپزشكي ايلام ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي ايسنا، افزود:« وضعيت استان در زمينه بيماري بروسلوز در گوسفند و بز 7/1 درصد و در مورد بيماري سل در گاو 8/0 درصد است.»

او ادامه داد:« تشكيلات دامپزشكي داراي 26 واحد فني و اداري در سطح استان و جمعا 241 نفر در بخش دولتي دامپزشكي مشغول به فعاليت هستند كه تركيب پرسنل آن 21 نفر دامپزشك، 17 نفر ليسانس آزمايشگاه، 42 نفر كاردان دامپزشكي و مابقي تكنسين و ديپلم و زير ديپلم هستند.»

نظرات ارسال نظر