دوشنبه 1 مهر 1398

استاندار ایلام: برای استاندار ماندن با هیچکس معامله نمی‌کنم.

استاندار ايلام گفت: "براي استاندار ماندن با هيچكس و هيچ گروهي معامله نمي‌كنم".

دكتر"محمد احمدي" روز دوشنبه در جمع خبرنگاران ايلام بيان كرد: "تا وقتي كه در سمت استاندار ايلام باشم با تمام قدرت و توان به كار خود ادامه خواهم داد."
وي ادامه داد: يكي از آفتهاي مهم فرآروي استان توسعه نيافته ايلام تعويض مديران است.

وي اظهار داشت: بر اساس نتايج يك نظر سنجي كه بتازگي از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام شده، استاندارهاي استانهايي مانند تهران، اصفهان، فارس و ديگر مناطق برخوردار بيشترين دوره خدمت را داشته‌اند.

وي اضافه كرد: اين در حالي است كه استانداران در استانهاي محروم و كمتر توسعه يافته كشور مانند ايلام و چهارمحال و بختياري كمترين دوره را براي خدمت گذرانده‌اند.

احمدي با بيان اينكه تغيير و تحول امري طبيعي است گفت: از زمان آغاز به كار دولت جديد همچنان عده‌اي به دنبال تعويض استاندار ايلام هستند.

وي بيان كرد: اكنون حدود دو ماه است كه كار رايزني براي انتخاب استاندار ايلام آغاز شده است.

استاندار ايلام تاكيد كرد: "اينجانب براي خدمت در اين دولت در تمامي جنبه‌ها از آمادگي كامل برخوردار هستم."
وي يادآور شد: خدمت براي اينجانب در هر سنگر نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران افتخار است.

وي با بيان اينكه تاكنون خدمتگزار مردم بوده است گفت: استاندار به عنوان رييس جمهوري منطقه وظيفه دارد كه در جهت همدلي با مردم، تلاش بيشتر، ايجاد وحدت و اقتدار دولت تلاش كند.

نظرات ارسال نظر