اعتبار تخصیصی برای تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعتی ایلام ناچیز است.

معاون برنامه‌ريزي سازمان صنايع و معادن ايلام گفت: ميزان اعتبار تخصيصي امسال براي تكميل طرحهاي نيمه تمام صنعتي در اين استان بسيار ناچيز است.

"مظفر فروتن" روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:
امسال از محل اعتبارهاي وجوه اداره شده براي تكميل طرحهاي نيمه‌تمام صنعتي ايلام تنها ‪ ۱۴۰‬ميليارد ريال اختصاص يافته است.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه بر اساس بررسيهاي انجام شده براي تكميل ‪ ۶۰‬طرح صنعتي در زمينه‌هاي مختلف امسال بايد يك‌هزار و ‪ ۸۱۰‬ميليارد ريال اختصاص مي‌يافت.

وي اظهار داشت: براي تقويت و ايجاد واحدهاي صنعتي با توجه به اشتغال- زايي و توسعه صادرات ناشي از آنها بايد اعتبارهاي بيشتري در نظر گرفته شود.

فروتن افزود: هر چه ميزان واحدهاي صنعتي فعال در استان افزايش يابد به تناسب آن زمينه‌اي براي بكارگيري افراد بيكار و توسعه صادرات در ايلام فراهم مي‌شود.

اكنون بيش از ‪ ۳۰۰‬واحد صنعتي در استان ايلام فعال است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 9ماه و 3روز