پنج‌شنبه 8 خرداد 1399

سالانه یک میلیارد ریال برای اجرای طرحهای پژوهشی در ایلام هزینه می‌شود.

معاون تحقيقات جهاد كشاورزي ايلام گفت: سالانه يك ميليارد ريال براي اجراي طرحهاي پژوهشي در بخش كشاورزي اين استان هزينه مي‌شود.

دكتر "جعفر حسين‌زاده" روزجمعه در گفت و گو باخبرنگارايرنا بيان كرد:
اين ميزان اعتبار صرف اجراي حدود ‪ ۶۰‬طرح تحقيقاتي در بخش كشاورزي مي‌شود.

وي اظهار داشت: اين طرحها در زمينه منابع طبيعي، آفتها و بيماريها، اصلاح نباتات، و گياهان مرتعي اجرا شده است.

وي خاطرنشان كرد: يافته‌هاي بدست آمده از طرحهاي تحقيقي و پژوهشي در اختيار كارشناسان بخش كشاورزي استان قرار مي‌گيرد.

حسين‌زاده افزود: استفاده و بكارگيري بهينه از يافته‌هاي علمي نقش موثري در تحول كشاورزي اين استان دارد.

استان ايلام داراي قريب ‪ ۳۵۰‬هزار هكتار زمين قابل كشت و ‪ ۱/۷‬ميليون هكتار جنگل و مرتع است.

نظرات ارسال نظر