برگزاری کنگره بزرگداشت اندیشمند فرزانه مرحوم سید جعفرالاعرجی الحسینی الپشتکوهی در ایلام

كنگره بزرگداشت انديشمند فرزانه مرحوم سيد جعفرالاعرجي الحسيني الپشتكوهي به زودي در ايلام برگزار مي شود.
آقاي حبيب الله محموديان در گفتگو با خبرنگار ايلام امروز با ذكر اين خبر افزودند: مرحوم سيد جعفر مورخ و انديشمند در علوم اسلامي خصوصا علم انساب‌ (نسب شناسي) از بزرگان عصر قاجار در ايلام بوده است. مرحوم آيت اللعظمي مرعشي نجفي درمقدمه كتاب مناهل الضرب في النساب العرب تاليف مرحوم سيد جعفر اعرجي مي نويسد : العلامه المورخ الحبر الخريت في النسب ... كان نسابه جليلا آيه في آيات الباري في هذالعلم الشريف.
مرحوم اعرجي در سال 1274 هجري قمري در كاظمين چشم به جان گشودند و در سال 1332 هجري قمري در پشتكوه ديده از جهان فروبستند و در نجف به خاك سپرده شدند. همسر ايشان دختر والي پشتكوه بوده است.

از تاليفات و رسالات ايشان كه شمارشان بيش از 63 عنوان مي باشد مي توان به آثار ذيل اشاره نمود:

1- اربعون حديثا
2- الارشاد في اربعين حديثا
3- مناهل الضرب في انساب العرب و ...

آقاي محموديان افزودند جهت برگزاري اين همايش جلسات مقدماتي با مشاركت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي - دانشگاه آزاد اسلامي- سازمان تبليغات و اداره اوقاف و امور خيريه برگزار شده است.

 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -6روز