دره شهر به عنوان منطقه نمونه گردشگری به سازمان میراث فرهنگی وگردشگری معرفی شد.

شهر تاريخي دره شهر به عنوان منطقه نمونه گردشگري به سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري معرفي شد.
اين شهر تاريخي كه مربوط به قرون اولیه اسلامی می باشد، در 120 كيلومتري شهرستان ايلام قرار گرفته است و از جاذبه‌هاي تاريخي و طبيعي فراواني دارد.
بنای چهار تاقی، تنگه بهرام چوبين، پل گاومیشان بر روي رود سيمره و شهر باستاني سیمره كه مرکز ایالت مهرجانقذق و ایالت جبال در دوران اسلامی بوده ، از جاذبه‌هايي است كه گردشگران به خود جلب مي‌كند.
به همين دليل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ايلام تصميم گرفت تا حد فاصل رودخانه سيمره و شهر تاريخي دره شهر را كه زميني به مساحت تقريبي 30 هكتار را به عنوان منطقه نمونه گردشگري معرفي كند.
«فريدون محمدي»، رئيس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري ايلام در اين مورد مي‌گويد: «تبديل دره شهر به منطقه نمونه گردشگري در سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري تصويب شد اما هنوز به هيات دولت نرفته است.»
او اميدوار است كه با تبديل دره شهر به منطقه نمونه گردشگري ايلام بيستر مورد توجه گردشگران قرار گيرد.
دره شهر هم اكنون در انتظار سرمايه‌گذاران است تا به اين شهر تاريخي بيايند و آن را به مكاني جذاب براي گردشگران تبديل كنند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 20ماه و -10روز